Členové týmu

Základní údaje

Doc. Hana Macháčková, Ph.D. je docentkou na Katedře psychologie, a Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od září 2023 je také vedoucí pracoviště IRTIS. Celkově se Hana zabývá rolí internetu a technologií v životě adolescentů. Její aktuální výzkum se zaměřuje na online agresi, online komunity, zdraví a celkovou životní pohodu. Hana se účastnila na několika národních i mezinárodních projektech (např. EU Kids Online), a má zkušenosti s plánováním a implementací kvantitativních výzkumných designů. Momentálně se zaměřuje na experimentální výzkum v oblasti kyberpsychologie.

Byla také hlavní editorkou speciálního vydání čísla časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace zaměřeného na efekt přihlížejícího a online agresi.

Ocenění

 • 2022 - Cena prorektorky pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity za excelentní výsledky pro doktorandy (Marie Bedrošová) a jejich školitele (Hana Macháčková)
  Masarykova univerzita
 • 2022 - Award for Distinguished Early Career Professional Contributions in Media Psychology & Technology
  American Psychological Association Division 46/The Society for Media Psychology & Technology
 • 2020 - Cena MUNI Scientist
  Grantová agentura Masarykovy univerzity
  za vynikající výzkumné výsledky v oblasti online rizik a kyberagrese 
 • 2020 - Cena MUNI Scientist
  Grantová agentura Masarykovy univerzity
  za publikaci EU Kids Online 2020 reportu
 • 2017 - Cena rektora
  Masarykova Univerzita
  za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
 • 2014 - Cena rektora
  Masarykova Univerzita
  pro nejlepší studenty doktorského programu

Projekty
Publikace

Časopisecké články

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

Knihy

2018

2013

Kapitoly knih

2022

2016

2015

2014

Reporty

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Konference

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Stať ve sborníku

2014

2012

Popularizace

2024

2022

Bez popisku

doc. Hana Macháčková, Ph.D.


E-mail: hmachack@fss.muni.cz
ORCID: 0000-0001-9498-9208
ResearchGate: Hana Machackova


Oblasti výzkumného zájmu
 • online agrese
 • kyberšikana
 • online komunity
 • sdílení osobních informací online
 • kredibilita online informací
 • online občanská participace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info