Projekty

EU Kids Online II

Doba trvání: 7/2009 – 8/2011
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Other grant projects excluding research and development


EU Kids Online II je mezinárodní studie zaměřená na komplexní zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na internetu u dětí a rodičů v Evropských státech. Projektu se účastní přes 20 evropských zemí a koordinuje jej London School of Economics and Political Science (LSE). Výzkum navazuje na výsledky EU Kids Online I. Hlavním cílem projektu je sestavení a realizace mezinárodního kvantitativního průzkumu zaměřeného na dětskou zkušenost s online riziky a porovnání pohledu dětí s vnímáním rizik a bezpečnostních postupů u rodičů. V rámci projektu bude vytvořen spolehlivý nástroj pro tento typ výzkumu, bude proveden sběr přesných údajů, jejich analýza a mezinárodní porovnání výsledků. budou se jej účastnit děti ve věkovém rozmezí 9-16 let a jejich rodiče. Cílem výzkumu je zodpovědět otázky týkající se dětského užívání internetu, počítačové gramotnosti u dětí, vnímání online rizik a způsobů, jimiž se s nimi děti vyrovnávají a charakteru užívaných bezpečnostních postupů. Cílem je také rozšíření získaných znalostí za účelem ustanovení bezpečného online prostředí pro děti.


Výzkumníci: David Šmahel, Lukas Blinka, Anna ŠevčíkováHana Macháčková, Alena Černá, Lenka Dědková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info