DOKTORÁT V IRTIS

Bez popisku

Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti (IRTIS) je výzkumné pracoviště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Naším cílem je pomocí sociálně-vědního výzkumu prohlubovat porozumění online fenoménům a obecně informačním a komunikačním technologiím (ICTs) - jak je lidé používají a jak ovlivňují naše životy. Využíváme k tomu expertízy z psychologie, mediálních studií, sociologie, informatiky i dalších oborů. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky na MUNI i mnoha zahraničními týmy (např. na LSE, Leuven University, University of Vienna a další). Více o IRTIS najdete v sekci “O nás.”

Nedílnou součástí IRTIS jsou i doktorští studenti a studentky, kteří u nás pracují na výzkumu jako plnohodnotní členové a členky týmu. Aktivně se podílejí na přípravě a realizaci výzkumů, v kooperaci s mentory a dalšími kolegy píší a publikují odborné studie, účastní se mezinárodních konferencí, zapojují se do vědecké komunity a aktivně rozvíjí své dovednosti související s vědeckou kariérou.

Tento text jsme připravili pro ty z vás, kteří uvažují o přihlášce na doktorské studium a mají zájem o oblast používání ICTs. Představujeme zde, jak vypadá spolupráce s doktorandy a doktorandkami v IRTIS, co vám můžeme nabídnout a komu se ozvat, pokud byste se k nám jako studenti a studentky Ph.D. studia chtěli přidat.

Pro jaké obory mohou lidé z IRTIS sloužit jako školitelé a školitelky?

IRTIS propojuje sociálně-vědní perspektivu s informatikou. V současnosti mohou doktorské studenty a studentky vést David Šmahel, Hana Macháčková a Lenka Dědková.

David Šmahel

David Šmahel může být školitelem na FSS (Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Katedra psychologie) a FI (program Informatika).

Témata:

 • dopady používání ICT na wellbeing
 • zdraví a digitální technologie (eHealth a mHealth aplikace)
 • online rizika, uživatelská bezpečnost
 • Human-Computer-Interaction (HCI)
 • využívání intenzivních a objektivních dat ve výzkumu (EMA a ESM designy)
 • využití strojového učení a AI (ML) v sociálních vědách
 • rizika umělé inteligence

Kontakt: smahel@fss.muni.cz

Hana Macháčková

Hana Macháčková může být školitelkou na FSS (Katedra psychologie a Katedra mediálních studií a žurnalistiky).

Témata:

 • online agrese
 • kredibilita online informací
 • anonymita na internetu
 • online komunity
 • experimentální designy

Kontakt: hmachack@fss.muni.cz

Lenka Dědková

Lenka Dědková může být školitelkou na FSS (Katedra psychologie a Katedra mediálních studií a žurnalistiky).

Témata:

 • ICT a rodičovství (rodičovské mediace, mediální výchova, používání ICT v kontextu rodiny apod.)
  Lenka v současné chvíli pro toto téma hledá nového studenta*novou studentku – více ZDE
 • online vztahy, online komunikace
 • sociální sítě, internet a psychosociální well-being

Kontakt: ldedkova@fss.muni.cz

Informace o formálních stránkách studia:

Pro víc informací o Ph.D. studiu na FSS doporučujeme projít si skvělou příručku se spoustou užitečných tipů a FAQ na stránkách FSS, kde najdete i vše o formálních podmínkách studia a přihlášek: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Pro informace o Ph.D. studiu na FI: https://www.fi.muni.cz/admission/doctoral/index.html.cs

Se studujícími na FSS MUNI (psychologie a mediální studia) a FI MUNI je možné spolupráci navázat dříve – mohou napsat na téma související s ICTs závěrečnou diplomovou práci (v případě tematického překryvu je možné po domluvě pro DP využít existující data IRTIS) a spolupráci s námi si tím vyzkoušet.

Jak vypadá Ph.D. studium v IRTIS?

V IRTIS jsou juniorní výzkumníci a výzkumnice (Ph.D. studenti a studentky) stejně důležití jako jejich seniorní kolegové a kolegyně. Věříme, že systematická a dlouhodobá podpora a mentorství jsou pro ty, kteří teprve začínají svou vědeckou kariéru, velmi důležité. Proto společně usilujeme o vytváření přátelského a podpůrného prostředí, ve kterém se snažíme poskytnout našim začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím příležitosti pro rozvoj jejich vědeckých dovedností. Doktorát chápeme (typicky) jako spolupráci v rozsahu plného úvazku. To zahrnuje zaměření práce na vlastní téma i podíl na další vědecko-výzkumné činnosti pracoviště. V tomto rozsahu je práce také finančně ohodnocena.

Co vás v Ph.D. studiu v IRTIS čeká a co vám můžeme nabídnout:

Doktorát jako plný úvazek – možnost dělat vědu naplno za důstojnou mzdu 

Systematický rozvoj vědeckých kompetencí vyžaduje čas a soustředěné úsilí. Proto nám v IRTIS dává smysl doktorát jako spolupráce v rozsahu plného úvazku. Pro Ph.D. studenty a studentky v IRTIS typicky kombinujeme doktorské stipendium s úvazky na výzkumných projektech ve formě hlavního pracovního poměru (případně DPP/DPČ). Finančně i pracovní zátěží tak naplňování práce na doktorátu a zapojení do další vědecko-výzkumné činnosti odpovídá plnému úvazku.

V současnosti se chystá výrazná změna ve financování doktorského studia (viz např. https://www.forum24.cz/langsadlova-chci-pridat-penize-doktorandum-navrh-by-mel-byt-na-vlade-co-nejdriv), výše konkrétního stipendia od roku 2025 je proto v tuto chvíli nejasná. V souhrnu obou zdrojů nicméně očekáváme pro začínající juniory základní finanční ohodnocení v rozmezí 32-35 000,- Kč měsíčně (možná i více v závislosti na změně zákona), která se v průběhu doktorátu s ohledem na výkon navyšuje.

Kromě základního platu máme v IRTIS také schéma odměn, které se odvíjí od zkušeností výzkumníka, podílu na výzkumných projektech a publikační i popularizační činnosti. Doktorští studenti a studentky jsou odměňováni stejně jako ostatní kolegové a kolegyně v IRTIS, tzn.:

 • Půlroční odměny za dobře odvedenou práci (souhrnné odměny za práci v posledním půlroce, navázané na pravidelné půlroční evaluace)
 • Průběžné odměny za specifické výkony nebo milníky, např. publikované odborné články, popularizace
 • Hrazené zahraniční cesty, výjezdy na konference, vzdělávací aktivity

To umožňuje začínajícím pracovníkům a pracovnicím plně se soustředit na svou výzkumnou kariéru bez nutnosti shánět další finance prostřednictvím projektů a prací nesouvisející s doktorským studiem. Zároveň to však znamená, že tuto práci nelze dělat dlouhodobě distančně – od pracovníků a pracovnic očekáváme přítomnost na pracovišti (home office je možný, ale ne jako dominantní způsob práce). Podobně je velmi obtížné doktorát u nás kombinovat s prací jinde (např. s dalším 0.5 úvazkem v klinické praxi).

Podíl na realizaci výzkumu a zapojení do zajímavých projektů

V IRTIS klademe velký důraz na to, aby se juniorní výzkumníci a výzkumnice naučili, jak se realizují výzkumy: od prvotního designu a preregistrace studie, přes výběr měřících instrumentů, pilotáž výzkumu a komunikaci s výzkumnou agenturou či participanty, sběr dat, jejich čištění, až po analýzu a psaní výsledků v podobě odborných studií, výzkumných reportů a popularizací. Juniorní výzkumníci u nás neplní roli pasivních pomocníků, ale aktivně se se svými mentory podílejí na všech fázích výzkumu.

Během doktorského studia výzkumníci a výzkumnice systematicky rozvíjejí svoje disertační téma. Naší snahou při výběru tématu je, aby dobře zapadalo do probíhajících a plánovaných projektů pracoviště, což začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím poskytuje silné zázemí a podporu. V IRTIS máme zkušenosti s mnoha typy výzkumných designů a projektů, mezi nimiž nechybí projekty mezinárodního charakteru. V letech 2019-2023 jsme například řešili velký projekt Modeling the FUTURE: Understanding impact of technology on adolescents well-being. Jeho součástí bylo pět výzkumných balíčků, které pokrývaly vývoj a integraci teorií, průřezový i longitudinální výzkum, experimenty i inovativní typy sběru dat pomocí výzkumné aplikace. Jsme součástí sítě EU Kids Online a podílíme se také na mezinárodních projektech CO:RE – Children Online: Research and EvidenceySKILLS – Youth Digital Skills. Díky tomu jsme v úzkém kontaktu se zahraničními špičkovými vědci (například Sonia Livingstone, Anke Görzig, Hajo Boomgarden, Giovanna Mascheroni, Kaveri Subrahmanyam, Sy-Miin Chow), kteří se s námi podílejí na publikacích a junioři tak mohou čerpat i z jejich expertízy a zkušeností.

Zapojení do komunikace vědy – odborné publikace, konference i popularizace

Jedním z hlavních cílů doktorského studia je získat kompetence v oblasti komunikování vědy odborné veřejnosti formou publikování odborných studií. Naše juniorní výzkumníky a výzkumnice proto vedeme k psaní prvoautorských studií v angličtině a jejich publikování v kvalitních vědeckých časopisech. Víme, že realizovat a sepsat vlastní studii není snadné. Oporu proto poskytují mentoři z IRTIS i ze zahraničí, kteří na vzniku studie aktivně spolupracují, pomáhají osvojit si odborný styl a zorientovat se v publikačním procesu. Ten známe nejenom jako výzkumníci, ale i “z druhé strany”. Vydáváme odborný impaktovaný časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím tak předáváme zkušenosti i z pozice recenzentů a editorů a někteří z doktorských studentů a studentek se na fungování časopisu aktivně podílejí.

Naši doktorští studenti a studentky také prezentují na mezinárodních konferencích (podívejte se například na prezentace z velké konference ECREA v Dánsku). Účast na konferencích podporujeme finančně a zároveň pomáháme s volbou konference, psaním abstraktu či přípravou prezentace/posteru. IRTIS také spoluorganizuje mezinárodní interdisciplinární konferenci Cyberspace, která se pravidelně koná v Brně.

Důležitá je i komunikace výsledků širší veřejnosti. V IRTIS společně vytváříme výzkumné reporty a podporujeme naše členy v popularizačních aktivitách – od tiskových zpráv, výstupů v médiích, přes veřejné přednášky, až po popularizační články na IRTIS blogu (viz např. Proč se čeští adolescenti setkávají tváří v tvář s lidmi z internetu? nebo se podívejte na IRTIS v médiích).

Důraz na seberozvoj a jeho podpora

Doktorandi a doktorandky v IRTIS aktivně rozvíjejí své dovednosti spojené s kariérou vědce. To zahrnuje v prvé řadě rozvoj statistických a metodologických dovedností prostřednictvím externích online kurzů, letních a zimních škol v zahraničí (typicky týdenní až dvoutýdenní blokové kurzy). Snažíme se o to, aby naši výzkumníci a výzkumnice měli možnost a prostředky účastnit se podobných vzdělávacích akcí pravidelně – alespoň jednoho několikadenního kurzu ročně.

Pořádáme také interní týmové semináře týkající se konkrétních metodologií i principů vědecké publikační praxe (např. práce s longitudinálními daty, aplikování principů open science) a sdílíme společně naše know-how. Zveme zajímavé hosty ze zahraničí, se kterými mohou IRTIS výzkumníci diskutovat svá konkrétní výzkumná témata i širší otázky týkající se fungování vědy. V posledních letech jsme přivítali například Sy-Miin Chow z PennState University, Soniu Livingstone z London School of Economics nebo Tobiase Dienlina z University of Vienna.

Podporujeme také rozvoj pedagogických kompetencí (viz níže) prostřednictvím kurzů CERPEKu a trénink prezentačních a komunikačních dovedností, ať už pomocí kurzů, mediálních školení nebo týmových tréninků před konferencemi.

Mentoring od zkušených vědců

Každý začínající výzkumník či výzkumnice mají jednoho, případně více seniorních mentorů (v případě Ph.D. studentů a studentek jde typicky o jejich školitele nebo školitelku), kteří s nimi sdílejí své zkušenosti, pomáhají jim stanovovat cíle a dosahovat jich a vytváří příležitosti pro další rozvoj jejich kariéry. Mentoři se se studenty a studentkami pravidelně setkávají, dávají jim systematickou zpětnou vazbu a aktivně s nimi spolupracují na jejich výzkumu a přizývají je k vlastním výzkumným aktivitám. V půlročních intervalech rovněž děláme celkové hodnocení spolupráce se zaměřením na identifikování slabých a silných stránek. Společně pak vytváříme postup dalšího rozvoje a případně upravujeme pracovní zátěž či náplň.

Zkušenosti ze zahraničí a v zahraničí 

IRTIS je pracoviště s etablovanými spolupracemi s experty ze zahraničí, které neustále rozvíjíme a rozšiřujeme. Přímo v IRTIS zaměstnáváme zahraniční postdocy a naši zaměstnanci pravidelně vyjíždějí na výzkumné stáže a cesty do zahraničí. Neoddělitelnou součástí práce v IRTIS jsou cesty na zahraniční konference (např. ECREA, ICA, EARA) a projektové meetingy (např. setkání EU Kids Online network), které studentům plně hradíme od cestovného až po stravné. V souladu s požadavky doktorského studia dále počítáme s tím, že doktorand*ka vycestuje na semestrální/roční studijní či výzkumnou stáž. Snažíme se tyto stáže s prací pro IRTIS co nejlépe skloubit a studentkám*studentům pomáháme vybrat si zajímavá a relevantní výzkumná pracoviště.

Ctíme work-life balance a dbáme na wellbeing

V IRTIS chápeme, jak náročná někdy může být vědecká kariéra, a proto společně otevíráme tato témata a pořádáme workshopy o work-life balance. V půlročních intervalech pak každý pracovník se svým mentorem absolvuje evaluaci, během které se stanovují cíle na dalších šest měsíců, reflektuje se atmosféra v práci a vytváří se bezpečné prostředí pro vyjádření nespokojenosti či nápadů na zlepšení. V IRTIS klademe důraz na prevenci jakýchkoliv forem nátlaku a netolerujeme uplatňování genderových, etnických a jiných stereotypů. Naopak si vážíme rozmanitosti našeho týmu a podporujeme kulturu vzájemného respektu a důstojnosti.

Naším cílem je, aby IRTIS byl kolegiální a týmové pracoviště, kde o sobě víme a vzájemně se podporujeme. Během roku pořádáme i společné neformální aktivity a setkávání, například návštěvy ZOO.

Rozvoj pedagogických kompetencí 

Součástí doktorského studia je i rozvoj pedagogických kompetencí. Ph.D. studenti a studentky se proto postupně zapojují do výuky, obvykle nejprve jako asistenti v předmětech, které učí seniorní členové IRTIS, a později také jako přednášející o tématech souvisejících s doktorským výzkumem. Součástí Ph.D. studia je také vedení, konzultování a oponování závěrečných prací bakalářských a magisterských studentů.

Co nás na vědě baví

„Pracovat jako výzkumník v oblasti NLP (natural language processing) je vzrušující, protože můj obor je velmi kompetetivní a jde velmi rychle kupředu. Díky práci v akademické sféře mohu publikovat výsledky pod svým jménem, což je pro mě důležité.“

Ondřej Sotolář Ondřej Sotolář
doktorand na oboru Informatika, vedený Davidem Šmahelem

„Ráda přispívám k rozšiřování poznatků o tom, jaký vliv mají sociální média na well-being mladých lidí. Baví mě každá část procesu, od koncepce a plánování studií až po interpretaci dat a psaní článků. Především si cením práce na projektech se svými talentovanými a inspirativními kolegy*kolegyněmi, od kterých se neustále učím novým věcem.“

Nikol Kvardová Nikol Kvardová
doktorandka na oboru Psychologie, vedená Hanou Macháčkovou

„Mám ráda pocit, že moje práce může alespoň malým kouskem přispět k něčemu většímu - ke komplexnímu, hlubšímu pochopení sociálního světa kolem nás. Dává mi to větší jistotu o tom, co se kolem mě děje, a pomáhá mi to přemýšlet o věcech z různých úhlů, které by mě v běžném životě nenapadly.“

Jana Blahošová Jana Blahošová
doktorandka na oboru Mediální studia a žurnalistika, vedená Davidem Šmahelem
Bez popisku

Doktorské studium v IRTIS je vhodné pro lidi, kteří mají:

 • Zájem o výzkum témat souvisejících s používáním ICTs
 • Chuť se neustále učit a rozvíjet své dovednosti
 • Velmi dobrou angličtinu a ochotu se v ní dále rozvíjet
 • Nadšení pro vědu a výzkum
 • Zodpovědný a pečlivý přístup k práci
 • Zdravou míru cílevědomosti, houževnatosti a odhodlání

Pro studium na FSS

 • Absolvent*ka nebo studující magisterského studia psychologie, mediálních studií, sociologie, nebo jiného oboru s relevancí pro téma souvislosti používání ICTs
 • Dobrá úroveň statistiky a metodologie a chuť se v těchto oblastech (především ve statistické analýze dat) dále rozvíjet

Pro studium na FI

 • Absolvent*ka nebo studující magisterského studia informatiky

Zaujalo mě to, co teď?

Ozvěte se Davidovi, Hance nebo Lence (viz výše) podle toho, ke komu máte tematicky nejblíže. Rovnou prosím pošlete i svoje CV, kde detailně popíšete svoje schopnosti a zájmy relevantní k vybranému doktorskému studiu. Následně si s vámi domluvíme konzultaci, kde vše potřebné probereme osobně. Ozývat se můžete kdykoliv v průběhu roku. Po domluvě s budoucím školitelem je třeba podat oficiálně přihlášku do doktorského studia. Jak na to se dozvíte tady: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium.

Pokud vás zajímá cokoliv dalšího, neváhejte se ozvat komukoliv z našich doktorských studujících, kteří rádi zodpoví vaše dotazy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info