Dlouhodobé dopady používání ICT u dětí a dospívajících

Úvod

O pracovní skupině

Jednou z výrazných otázek, které vedou výzkum informačních a komunikačních technologií (ICT), je to, jaký dopad má používání těchto technologií na děti a dospívající. V této pracovní skupině se zaměřujeme na dlouhodobé dopady používání technologií – zajímá nás, jaké vzorce používání ovlivňují well-being, tedy zdraví a celkovou životní pohodu, a to ve fyzické, psychické i sociální rovině.

Ve výzkumu se věnujeme například těmto otázkám:

 • Jak konkrétní aktivity na internetu ovlivňují to, jak se děti cítí a chovají - např. jak internetová komunikace ovlivňuje sociální dovednosti?
 • Jaké výchovné strategie jsou nejúčinnější v ochraně dětí před možnými negativními dopady používání internetu?
 • Jaké děti mají tendenci používat internet rizikově?
 • Jak používání technologií ovlivňuje fyzické zdraví, např. kvalitu spánku?

Takové otázky lze zodpovědět s pomocí různých typů výzkumu. Pro vyhodnocení dlouhodobých dopadů je jedním z nejlepších tzv. longitudinální výzkum, tedy výzkum, kdy jsou jednotlivé děti a dospívající výzkumníky sledovány opakovaně napříč delším časovým obdobím.

Od roku 2019 jsme proto připravovali rozsáhlé šetření v českých domácnostech, které nám na tyto otázky pomůže odpovědět. Protože velmi důležitou roli ve vývoji dítěte hraje i rodina, sledujeme nejen samotné děti, ale i jejich rodiče. Data od dospívajících i jejich rodičů budeme sbírat každých 6 měsíců - první vlna sběru dat proběhne na jaře 2021. Jelikož je mnoho témat, která je důležité prozkoumat, rozdělili jsme je do dvou paralelních šetření. V každém z nich budeme sledovat jiný vzorek dospívajících a jejich rodičů – oba budou rozsáhlé a reprezentativní pro českou populaci. V prvním šetření budeme data sbírat celkem třikrát a ve druhém čtyřikrát. Výzkum realizujeme v rámci projektu FUTURE.

Časový plán

 • 2019 – 2020

  • teoretická příprava a výběr konkrétních zkoumaných oblastí
  • příprava dotazníků pro obě šetření
  • testování dotazníků
 • 2021

  • schválení výzkumu etickou komisí MU 
  • Jaro
   1. vlna sběru dat;
   průřezové analýzy dat z 1. vlny;
   úpravy dotazníku pro 2. vlnu sběru
  • Podzim
   2. vlna sběru dat
 • 2022

  • Jaro
   3. vlna sběru dat;
   longitudinální analýzy dat 
  • Podzim
   4. vlna sběru dat;
   longitudinální analýzy dat 
 • 2023

  • dokončení analýz
  • příprava a publikace studií
  • sdílení výsledků výzkumu s odbornou i širokou veřejností
Kdo jsme

Náš tým

Jsme tým složený z psychologů, mediálních vědců a sociologů. Spojuje nás zájem o informační a digitální technologie a zkoumání jejich dlouhodobých dopadů. K tomu využíváme longitudinální dotazníkové šetření dětí, dospívajících a jejich rodičů. Každý z nás se v této široké oblasti specializuje na některou konkrétní část. Více si o členech naší pracovní skupiny můžete přečíst níže a v našich profilech.

      

Lenka Dědková


VEDOUCÍ SKUPINY

Oblasti zájmu: rodičovská mediální výchova, interakce dospívajících na internetu

Hana Macháčková

Oblasti zájmu: kyberšikana, kyberagrese, reakce přihlížejících na šikanu

David Šmahel

Oblasti zájmu: dopady ICT na fyzické zdraví, mHealth aplikace a jejich využívání

Nikol Kvardová

Oblasti zájmu: sociální sítě a vztah k vlastnímu tělu – body image

David Lacko

Oblasti zájmu: dopady hraní počítačových her

Michaela Lebedíková

Oblasti zájmu: sexting – příjmání a sdílení sexuálních obsahů přes internet

Adéla Švestková

Oblasti zájmu: informace o zdraví na internetu, úzkost v souvislosti s covid-19

Vojtěch Mýlek

Oblasti zájmu: seznamování na internetu, online komunikace, osobní setkání s lidmi z internetu

Michal Tkaczyk

Oblasti zájmu: dopady ICT na fyzické zdraví, kvalita spánku

Hayriye Güleç

Oblasti zájmu: elektronické duševní zdraví (eHealth)

Proč je tento výzkum potřeba

Proč zkoumat dopady ICT na dětí a dospívajících?

Právě děti a dospívající mají k digitálním technologiím blízko – používají je na každodenní bázi a to k mnoha různým účelům. To se dělo i před pandemií nemoci Covid-19, spolu s ní však využívání ICT ještě vzrostlo. Přechod z dětství do dospívání a dospívání samotné jsou přitom období výrazného vývoje. Z dítěte se postupně stává čím dál víc autonomní dospělý člověk – získává ucelenější představu o tom, kdo je a čeho chce v životě dosáhnout, učí se budovat a udržovat blízké vztahy. To vše mu dává základ do zbytku života. Proto považujeme za důležité zaměřit se právě na toto období.

Internet přinesl nové způsoby, jak se vztahovat k lidem, jak trávit volný čas, jak se vzdělávat, přinesl obrovské množství informací a materiálů, které jsou dostupné v míře jako nikdy předtím. S tím pak přichází otázky – jak to ovlivňuje vývoj dětí a dospívajících? Pomáhá jim internet nebo jim spíš škodí? Za jakých okolností a kterým dětem? Na takové otázky se musíme snažit odpovídat, abychom podpořili zdravý vývoj dětí a dospívajících, a tím z dlouhodobé perspektivy i celé společnosti.

Věříme, že zjištění tohoto výzkumu posunou nejenom naše teoretické chápání dopadů ICT na dospívající, ale budou cenné i pro praxi v mnoha oblastech. Na jejich základě bude například možné lépe zacílit preventivní programy, pomoci školám a učitelům předcházet kyberšikaně či poskytnout doporučení rodičům.

Proč longitudinálně?

Longitudinální výzkum, neboli takový, kde se výzkumu účastní stejní lidé opakovaně, umožňuje rozklíčovat, co jsou příčiny a co následky. U výzkumů v oblasti používání ICT se často využívá průřezový design (takový, kde se lidé účastní jen jednou). Ten má ale omezenou schopnost něco zjistit o kauzalitě, tedy o tom, co je příčina a co následek. V médiích se například často dozvídáme o tom, že hraní násilných her vede k vyšší agresivitě. Pokud ale vycházíme z průřezového výzkumu, lze se stejnou platností říct, že lidé s vyšší agresivitou mají tendenci hrát násilné hry.  Jestli bylo dřív pověstné vejce nebo slepice říci nedokážeme – právě na to potřebujeme longitudinální výzkum. Proto je tento výzkum důležitý a smysluplný, i když je také mnohem náročnější – jak pro nás výzkumníky, tak pro lidi, kteří se jej účastní. Proto si účasti všech respondentů v tomto výzkumu nesmírně vážíme.

Bez popisku
Výsledky výzkumu

V současné době pracujeme na analýzách dat a psaní článků. Nejprve jsme začali pracovat na průřezových analýzách z prvních vln sběru dat. Naším dalším krokem je podélná analýza dat. Níže uvádíme seznam publikovaných výsledků z našich longitudinálních souborů dat. Budeme jej pravidelně aktualizovat.

Odborné články

Konference

 • Jaron Bedrosova, M., Mylek, V., & Dedkova, L. (2023). (Cyber)victimization among Czech youth: Comparing experiences of non-heterosexual and heterosexual adolescents. Presented at the 13th Conference of the Media Psychology Division (MediaPsych 2023), Belval, Luxembourg. Available here.
 • Mylek, V., & Dedkova, L. (2023). Adolescents’ interactions with people from the internet and the quality of their offline friendships. Presented at the 13th Conference of the Media Psychology Division (MediaPsych 2023), Belval, Luxembourg. Available here.
 • Dědková, L., Mýlek, V., & Lebedíková, M. (2022, October 19-22). The impact of parental mediation on children’s online activities: Two-wave panel study. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.
 • Geržičáková, M., Dědková, L., & Mýlek, V. (2022, October 19-22). Does momma know best? Parental characteristics and their association to parents' knowledge about children's online risks [Poster presentation]. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.
 • Mýlek, V., & Dědková, L. (2022, October 19-22). Why, with whom, and what was the outcome? Face-to-face meetings between adolescents and people from the internet. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.

Popularizace

 • Dědková, L., & Mýlek, V. (2023, February 22). How effective are parenting strategies when it comes to meeting people online? [blogpost] Dostupné zde.
 • Mýlek, V. (2022, November 16). Proč se čeští adolescenti setkávají tváří v tvář s lidmi z internetu? IRTIS blog. [blogový článek]. Dostupné zde.
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info