Dlouhodobé dopady používání ICT u dětí a dospívajících

Úvod

O pracovní skupině

Jednou z výrazných otázek, které vedou výzkum informačních a komunikačních technologií (ICT), je to, jaký dopad má používání těchto technologií na děti a dospívající. V této pracovní skupině se zaměřujeme na dlouhodobé dopady používání technologií – zajímá nás, jaké vzorce používání ovlivňují well-being, tedy zdraví a celkovou životní pohodu, a to ve fyzické, psychické i sociální rovině.

Ve výzkumu se věnujeme například těmto otázkám:

 • Jak konkrétní aktivity na internetu ovlivňují to, jak se děti cítí a chovají - např. jak internetová komunikace ovlivňuje sociální dovednosti?
 • Jaké výchovné strategie jsou nejúčinnější v ochraně dětí před možnými negativními dopady používání internetu?
 • Jaké děti mají tendenci používat internet rizikově?
 • Jak používání technologií ovlivňuje fyzické zdraví, např. kvalitu spánku?

Takové otázky lze zodpovědět s pomocí různých typů výzkumu. Pro vyhodnocení dlouhodobých dopadů je jedním z nejlepších tzv. longitudinální výzkum, tedy výzkum, kdy jsou jednotlivé děti a dospívající výzkumníky sledovány opakovaně napříč delším časovým obdobím.

Od roku 2019 jsme proto připravovali rozsáhlé šetření v českých domácnostech, které nám na tyto otázky pomůže odpovědět. Protože velmi důležitou roli ve vývoji dítěte hraje i rodina, sledujeme nejen samotné děti, ale i jejich rodiče. Data od dospívajících i jejich rodičů budeme sbírat každých 6 měsíců - první vlna sběru dat proběhne na jaře 2021. Jelikož je mnoho témat, která je důležité prozkoumat, rozdělili jsme je do dvou paralelních šetření. V každém z nich budeme sledovat jiný vzorek dospívajících a jejich rodičů – oba budou rozsáhlé a reprezentativní pro českou populaci. V prvním šetření budeme data sbírat celkem třikrát a ve druhém čtyřikrát. Výzkum realizujeme v rámci projektu FUTURE.

Časový plán

 • 2019 – 2020

  • teoretická příprava a výběr konkrétních zkoumaných oblastí
  • příprava dotazníků pro obě šetření
  • testování dotazníků
 • 2021

  • schválení výzkumu etickou komisí MU 
  • Jaro
   1. vlna sběru dat;
   průřezové analýzy dat z 1. vlny;
   úpravy dotazníku pro 2. vlnu sběru
  • Podzim
   2. vlna sběru dat
 • 2022

  • Jaro
   3. vlna sběru dat;
   longitudinální analýzy dat 
  • Podzim
   4. vlna sběru dat;
   longitudinální analýzy dat 
 • 2023

  • dokončení analýz
  • příprava a publikace studií
  • sdílení výsledků výzkumu s odbornou i širokou veřejností
Kdo jsme

Náš tým

Jsme tým složený z psychologů, mediálních vědců a sociologů. Spojuje nás zájem o informační a digitální technologie a zkoumání jejich dlouhodobých dopadů. K tomu využíváme longitudinální dotazníkové šetření dětí, dospívajících a jejich rodičů. Každý z nás se v této široké oblasti specializuje na některou konkrétní část. Více si o členech naší pracovní skupiny můžete přečíst níže a v našich profilech.

      

Lenka Dědková


VEDOUCÍ SKUPINY

Oblasti zájmu: rodičovská mediální výchova, interakce dospívajících na internetu

Hana Macháčková

Oblasti zájmu: kyberšikana, kyberagrese, reakce přihlížejících na šikanu

David Šmahel

Oblasti zájmu: dopady ICT na fyzické zdraví, mHealth aplikace a jejich využívání

Marie Bedrošová

Oblasti zájmu: kybernenávist – předsudky a nenávistné obsahy na internetu

Nikol Kvardová

Oblasti zájmu: sociální sítě a vztah k vlastnímu tělu – body image

David Lacko

Oblasti zájmu: dopady hraní počítačových her

Michaela Lebedíková

Oblasti zájmu: sexting – příjmání a sdílení sexuálních obsahů přes internet

Adéla Lokajová

Oblasti zájmu: informace o zdraví na internetu, úzkost v souvislosti s covid-19

Vojtěch Mýlek

Oblasti zájmu: seznamování na internetu, online komunikace, osobní setkání s lidmi z internetu

Michal Tkaczyk

Oblasti zájmu: dopady ICT na fyzické zdraví, kvalita spánku

Hayriye Güleç

Oblasti zájmu: elektronické duševní zdraví (eHealth)

Proč je tento výzkum potřeba

Proč zkoumat dopady ICT na dětí a dospívajících?

Právě děti a dospívající mají k digitálním technologiím blízko – používají je na každodenní bázi a to k mnoha různým účelům. To se dělo i před pandemií nemoci Covid-19, spolu s ní však využívání ICT ještě vzrostlo. Přechod z dětství do dospívání a dospívání samotné jsou přitom období výrazného vývoje. Z dítěte se postupně stává čím dál víc autonomní dospělý člověk – získává ucelenější představu o tom, kdo je a čeho chce v životě dosáhnout, učí se budovat a udržovat blízké vztahy. To vše mu dává základ do zbytku života. Proto považujeme za důležité zaměřit se právě na toto období.

Internet přinesl nové způsoby, jak se vztahovat k lidem, jak trávit volný čas, jak se vzdělávat, přinesl obrovské množství informací a materiálů, které jsou dostupné v míře jako nikdy předtím. S tím pak přichází otázky – jak to ovlivňuje vývoj dětí a dospívajících? Pomáhá jim internet nebo jim spíš škodí? Za jakých okolností a kterým dětem? Na takové otázky se musíme snažit odpovídat, abychom podpořili zdravý vývoj dětí a dospívajících, a tím z dlouhodobé perspektivy i celé společnosti.

Věříme, že zjištění tohoto výzkumu posunou nejenom naše teoretické chápání dopadů ICT na dospívající, ale budou cenné i pro praxi v mnoha oblastech. Na jejich základě bude například možné lépe zacílit preventivní programy, pomoci školám a učitelům předcházet kyberšikaně či poskytnout doporučení rodičům.

Proč longitudinálně?

Longitudinální výzkum, neboli takový, kde se výzkumu účastní stejní lidé opakovaně, umožňuje rozklíčovat, co jsou příčiny a co následky. U výzkumů v oblasti používání ICT se často využívá průřezový design (takový, kde se lidé účastní jen jednou). Ten má ale omezenou schopnost něco zjistit o kauzalitě, tedy o tom, co je příčina a co následek. V médiích se například často dozvídáme o tom, že hraní násilných her vede k vyšší agresivitě. Pokud ale vycházíme z průřezového výzkumu, lze se stejnou platností říct, že lidé s vyšší agresivitou mají tendenci hrát násilné hry.  Jestli bylo dřív pověstné vejce nebo slepice říci nedokážeme – právě na to potřebujeme longitudinální výzkum. Proto je tento výzkum důležitý a smysluplný, i když je také mnohem náročnější – jak pro nás výzkumníky, tak pro lidi, kteří se jej účastní. Proto si účasti všech respondentů v tomto výzkumu nesmírně vážíme.

Výsledky výzkumu

V současné době pracujeme na analýzách dat a psaní článků. Nejprve jsme začali pracovat na průřezových analýzách z prvních vln sběru dat. Naším dalším krokem je podélná analýza dat. Níže uvádíme seznam publikovaných výsledků z našich longitudinálních souborů dat. Budeme jej pravidelně aktualizovat.

Odborné články

Konference

 • Dědková, L., Mýlek, V., & Lebedíková, M. (2022, October 19-22). The impact of parental mediation on children’s online activities: Two-wave panel study. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.
 • Geržičáková, M., Dědková, L., & Mýlek, V. (2022, October 19-22). Does momma know best? Parental characteristics and their association to parents' knowledge about children's online risks [Poster presentation]. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.
 • Mýlek, V., & Dědková, L. (2022, October 19-22). Why, with whom, and what was the outcome? Face-to-face meetings between adolescents and people from the internet. Presented at the 9th European Communication Conference (ECREA), Aarhus, Denmark. Available here.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info