Projekty

Pohled do budoucnosti: Porozumění vlivu technologií na “well-being” adolescentů

Dopady používání technologií na well-being byly zkoumány od počátku vývoje internetu, ale stávající výzkum postrádá konzistenci a komplexní pohled na multidimenzionální well-being (tj. životní pohodu a zdraví v psychologickém, sociálním a fyzickém kontextu). Vzhledem k rychlému technologickému vývoji navíc potřebujeme modely, které na základě pochopení obecných principů umožní předvídat technologické dopady do budoucna. V projektu vyvineme komplexní integrující teorii modelující krátkodobé a dlouhodobé dopady používání technologií na fyzický, psychologický a sociální well-being adolescentů. Budeme integrovat teorie z různých oblastí, především mediálních studií, psychologie a výzkumu zdraví. Nová teorie bude integrovat prospektivní modely, které umožní porozumět a predikovat budoucí dopady technologií na well-being. Vývoj teorie bude vycházet z empirických dat od následujících pracovních skupin:

Pracovní skupina 1 - analýza existujícího výzkumu
Pracovní skupina 2 - longitudinální výzkum 
Pracovní skupina 3 - série experimentálních studií
Pracovní skupina 4 - výzkum chování mladých na mobilech (pomocí intenzivních sběrů dat s podporou inovativních výzkumných nástrojů)

Cíle projektu

Cílem projektu je vyvinout komplexní teorii založenou na empirických datech postihujících dopady používání technologií na fyzický, psychologický a sociální well-being adolescentů ve věku 11-18 let. Projekt rozvine inovativní výzkumné metody založené na softwaru používajícím umělou inteligenci.

Financování projektu

Tento projekt je financován Grantovou agenturou České republiky jako "EXPRO" projekt. EXPRO je prestižní a vysoce kompetetivní grant určený k podpoře výzkumných týmů vedených špičkovými mezinárodně uznávanými vědci. Podporuje excelentní projekty, které jsou často charakteristické "vysokými riziky a vysokými zisky", tedy jsou inovativní a mají potenciál výrazně posunout vědecké poznání a zásadním způsobem obohatit kvalitu vědy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info