Členové týmu

Základní údaje

Doc. Jan Šerek, Ph.D. pracuje jako výzkumník v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Masarykově univerzitě. Jeho výzkumné zájmy zahrnují občanskou a politickou socializaci adolescentů, psychologické aspekty demokracie, longitudinální a experimentální výzkumné metody. Jan působil jako vedoucí mezinárodního projektu CATCH-EyoU v rámci programu Horizon 2020, a v několika dalších národních i mezinárodních výzkumných projektech.

Publikace

Časopisecké články

2022

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2007

Knihy

2012

Kapitoly knih

2015

2011

Konference

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Stať ve sborníku

2012

Bez popisku

doc. Jan Šerek, Ph.D.


E-mail: serek@fss.muni.cz
ORCID: 0000-0003-2358-7329


Oblasti výzkumného zájmu
  • politická psychologie
  • občanská a politická socializace v adolescenci a mladé dospělosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info