Experimentální studie efektu využívání mediálních technologií

Základní informace

O pracovní skupině

Tato pracovní skupina se zaměřuje na výzkum krátkodobých účinků využívání moderních technologií na well-being (tj. životní pohodu a zdraví v psychickém, sociálním a fyzickém kontextu) u dětí a dospívajících. V našem výzkumu používáme a kombinujeme teorie formulované v oblastech psychologie, mediálních studií a komunikačních studií. Touto perspektivou se zaměřujeme zejména na roli (inter)individuálních charakteristik, specifik online komunikačních a interakčních procesů, a upozorňujeme na význam rozdílných charakteristik různých online prostředí v online komunikaci. Naším cílem je porozumět vlivu sociálně-psychologických charakteristik uživatelů a online podnětů na well-being adolescentů pomocí sledování efektů v situacích, které stimulují používání medií.

Centrální metodický přístup této skupiny se zaměřuje na využití experimentálních designů. Toto zahrnuje tradičnější postupy, jako je manipulace s vybranými podněty reprezentujícími online prostředí či konkrétní události (např. kyberagresi na sociálních sítích), které jsou doplněny využitím nejnovějších přístupů, například eye-tracking technologie. Dále plánujeme použít kvalitativní metody k lepší kontextualizaci našich zjištění. Využití a triangulace více přístupů a metod má za cíl poskytnout bohatá a komplexní data.

Naše experimenty jsou založeny na důkladně vyvinutých výzkumných designech s důrazem na silné teoretické podklady a vysokou vnitřní validitu, dále zvýšenou provedením pilotáže s dospívajícími zaměřenou na kognitivní procesy. Experimentům předcházejí analýzy síly testu prováděné s ohledem na předem navržené analytické plány.

Kdo jsme

Hana Macháčková


VEDOUCÍ SKUPINY

Oblasti zájmu: online agrese, kyberšikana, online komunity, sdílení osobních informací online, kredibilita online informací, online občanská participace

Nikol Kvardová

Oblasti zájmu: sociální média a body image, poruchy příjmu potravy, vystavení škodlivému obsahu na internetu u mladých lidí

David Lacko

Oblasti zájmu: online kredibilita, fake news, kros-kulturní výzkum, statistika a psychometrika, eye-tracking

Marie Bedrošová

Oblasti zájmu: kybernenávist a online diskriminace, ICT, děti a adolescenti

Eliška Dufková

Oblasti zájmu: kyberagrese, výzkum paměti, efekt přihlížejícího

Co děláme

Na co se zaměřujeme

Naše experimenty jsou zaměřeny na několik aktuálních oblastí související s používáním médií a jejich účinků na well-being. V současné době se například zabýváme několika tématy spojenými s kyberagresí. V rámci tohoto výzkumného směru zkoumáme různé typy agrese, včetně peer-to-peer agresivity, kybernenávisti, násilného obsahu nebo ostrakismu online. V další oblasti výzkumu se zaměřujeme na vliv expozice online materiálům na vztah člověka k vlastnímu tělu. Také zkoumáme účinek vystavení informacím souvisejícím se zdravím na internetu.

Publikované studie

Pre-registrované studie

  • Bedrosova, Kvardova, & Machackova. Victim blaming and minimizing consequences of cyberhate attacks due to weight: The role of anti-fat attitudes and body positive online content.
  • Lacko & Machackova. The Influence of Online Advertising on Children’s Perceived Credibility of Information Related to the Fitness/Dietary Supplements. https://osf.io/4pvz6/?view_only=bc74764080d347019b88025a8663d837

Příprava studií

  • D. Lacko: Efekt vystavení agresivnímu obsahu ve videohrách
  • H. Machackova: Situační faktory ovlivňující posouzení online agrese mezi vrstevníky​
  • E. Dufkova: Percepce kyberagrese u adolescentů: eye-tracking studie

Kyberagrese

zaměřujeme se na vystavení agresívním materiálům online, zkoumáme agresivní chování mezi vrstevnickými skupinami, fenomén kyberagrese, a online ostrakismus

Body image

zkoumáme efekty vystavení online materiálům na vztah k vlastnímu tělu

Důvěryhodnost online informací

věnujeme se výzkumu posuzování důvěryhodnosti online informací, obzvláště těch, které se týkají oblasti zdraví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info