Experimentální studie efektu využívání mediálních technologií

Základní informace

O pracovní skupině

Tato pracovní skupina se zaměřuje na výzkum krátkodobých účinků využívání moderních technologií na well-being (tj. životní pohodu a zdraví v psychickém, sociálním a fyzickém kontextu) u dětí a dospívajících. V našem výzkumu používáme a kombinujeme teorie formulované v oblastech psychologie, mediálních studií a komunikačních studií. Touto perspektivou se zaměřujeme zejména na roli (inter)individuálních charakteristik, specifik online komunikačních a interakčních procesů, a upozorňujeme na význam rozdílných charakteristik různých online prostředí v online komunikaci. Naším cílem je porozumět vlivu sociálně-psychologických charakteristik uživatelů a online podnětů na well-being adolescentů pomocí sledování efektů v situacích, které stimulují používání medií.

Centrální metodický přístup této skupiny se zaměřuje na využití experimentálních designů. Toto zahrnuje tradičnější postupy, jako je manipulace s vybranými podněty reprezentujícími online prostředí či konkrétní události (např. kyberagresi na sociálních sítích), které jsou doplněny využitím nejnovějších přístupů, například eye-tracking technologie. Dále plánujeme použít kvalitativní metody k lepší kontextualizaci našich zjištění. Využití a triangulace více přístupů a metod má za cíl poskytnout bohatá a komplexní data.

Naše experimenty jsou založeny na důkladně vyvinutých výzkumných designech s důrazem na silné teoretické podklady a vysokou vnitřní validitu, dále zvýšenou provedením pilotáže s dospívajícími zaměřenou na kognitivní procesy. Experimentům předcházejí analýzy síly testu prováděné s ohledem na předem navržené analytické plány.

Bez popisku
Kdo jsme

Hana Macháčková


VEDOUCÍ SKUPINY

Oblasti zájmu: online agrese, kyberšikana, online komunity, sdílení osobních informací online, kredibilita online informací, online občanská participace

Nikol Kvardová

Oblasti zájmu: sociální média a body image, poruchy příjmu potravy, vystavení škodlivému obsahu na internetu u mladých lidí

David Lacko

Oblasti zájmu: online kredibilita, fake news, kros-kulturní výzkum, statistika a psychometrika, eye-tracking

Eliška Dufková

Oblasti zájmu: kyberagrese, výzkum paměti, efekt přihlížejícího

Shanu Shukla

Oblasti zájmu: mediální multitasking, kognitivní a afektivní faktory v online interakci, online agrese, metody online výzkumu, well-being a kvalita života

Co děláme

Na co se zaměřujeme

Naše experimenty jsou zaměřeny na několik aktuálních oblastí související s používáním médií a jejich účinků na well-being. V současné době se například zabýváme několika tématy spojenými s kyberagresí. V rámci tohoto výzkumného směru zkoumáme různé typy agrese, včetně peer-to-peer agresivity, kybernenávisti, násilného obsahu nebo ostrakismu online. V další oblasti výzkumu se zaměřujeme na vliv expozice online materiálům na vztah člověka k vlastnímu tělu. Také zkoumáme účinek vystavení informacím souvisejícím se zdravím na internetu.

Publikované studie

Pre-registrované studie

  • Lacko & Machackova. The Influence of Online Advertising on Children’s Perceived Credibility of Information Related to the Fitness/Dietary Supplements. https://osf.io/4pvz6/?view_only=bc74764080d347019b88025a8663d837
  • Kvardova, N., & Machackova, H. (2021). The effect of endorsement of body-ideal photos on social media on adolescents' body image. https://osf.io/4gjky
  • Kvardova, N., Bedrosova, M., & Machackova, H. (2022). Blaming the victim of the weight-based cyberaggression: The SIDE model perspective. https://osf.io/fecn9 

Příprava studií

  • H. Machackova: Situační faktory ovlivňující posouzení online agrese mezi vrstevníky​
  • E. Dufkova: Percepce kyberagrese u adolescentů: eye-tracking studie

Kyberagrese

zaměřujeme se na vystavení agresívním materiálům online, zkoumáme agresivní chování mezi vrstevnickými skupinami, fenomén kyberagrese, a online ostrakismus

Body image

zkoumáme efekty vystavení online materiálům na vztah k vlastnímu tělu

Důvěryhodnost online informací

věnujeme se výzkumu posuzování důvěryhodnosti online informací, obzvláště těch, které se týkají oblasti zdraví

Anonymita

zkoumáme vliv anonymity a vnímané anonymity na chování v počítačem zprostředkované komunikaci (např. kyberagrese)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info