Časopis Cyberpsychology 

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace je odborníky recenzovaný akademický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou. Časopis je spojený s IRTIS skrze práci několika členů našeho týmu, konkrétně:

Cyberpsychology je mezinárodní online časopis, který publikuje sociálně vědní výzkum týkající se informačních a komunikačních technologií a jejich dopadu na lidi a společnost. Jedná se o mezioborový časopis, který publikuje práce z psychologie, mediálních studií, komunikačních věd, sociologie, politologie, informatiky a také z dalších disciplín, které zkoumají psychosociální aspekty používání informačních a komunikačních technologií.

Již od prvního čísla vydaného v roce 2007 je časopis Cyberpsychology vydávaný v režimu open access, to znamená, že články si může přečíst kdokoliv bez poplatků.

Časopis je indexovaný v databázích Web of Science (Social Science Citation Index and Current Contents - Social & Behavioral Sciences), Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Academic Search Complete, the Directory of Open Access Journals a Akademické vědecké databázi České republiky.

stránka časopisu Článek atrium


Web of Science

Impakt faktor (2019): 1.354
Kategorie:
Communication
Multidisciplinary psychology


Scopus databáze

SCImago Journal Rank (2019): 0.675
Kategorie a pořadí:
Communication - 79/445 - Q1
Psychology misc. - 83/263 - Q2
Social Sciences misc. - 114/588 - Q2

SCImago Journal & Country Rank

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info