Časopis Cyberpsychology 

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace je odborníky recenzovaný akademický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou. Časopis je spojený s IRTIS skrze práci několika členů našeho týmu, konkrétně:

Cyberpsychology je mezinárodní online časopis, který publikuje sociálně vědní výzkum týkající se informačních a komunikačních technologií a jejich dopadu na lidi a společnost. Jedná se o mezioborový časopis, který publikuje práce z psychologie, mediálních studií, komunikačních věd, sociologie, politologie, informatiky a také z dalších disciplín, které zkoumají psychosociální aspekty používání informačních a komunikačních technologií.

Již od prvního čísla vydaného v roce 2007 je časopis Cyberpsychology vydávaný v režimu open access, to znamená, že články si může přečíst kdokoliv bez poplatků.

Časopis je indexovaný v databázích Web of Science (Social Science Citation Index and Current Contents - Social & Behavioral Sciences), Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Academic Search Complete, the Directory of Open Access Journals a Akademické vědecké databázi České republiky.

Web of Science

Impakt faktor (2021): 3.708
Kategorie:
Communication - 25/94 - Q2
Psychology, multidisciplinary - 46/147 - Q2


Scopus database

SCImago Journal Rank (2021): 0.92
Categories & ranks:
Communication - 64/458 - Q1
Psychology misc. - 62/276 - Q1
Social Sciences misc. - 78/643 - Q1

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info