Členové týmu

Základní údaje

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D., je postdoktorandkou a zástupkyní vedoucího IRTIS. Působí také jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) a editorka v časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Lenka má bohaté zkušenosti s realizací kvantitativního i kvalitativního sociálně-vědního výzkumu. V nedávné době byla zodpovědná za longitudinální sběr dat na reprezentativním vzorku dyád rodič-dospívající. V současnosti také vede pracovní skupinu zabývající se dlouhodobými dopady používání informačních a komunikačních technologií (ICT) na děti a dospívající. Během své kariéry se Lenka podílela na řadě národních a mezinárodních výzkumných projektů financovaných z prestižních programů jako je Horizon 2020 Research & Innovation či GAČR EXPRO. Je aktivně zapojená do evropské výzkumné sítě EU Kids Online a pravidelně se účastní mezinárodních setkání a konferencí, jako jsou například ECREA či EARA.

K výzkumu Lenka přistupuje z interdisciplinární perspektivy a propojuje v něm své odborné znalosti z oblasti psychologie, komunikace a informatiky. Tematicky se Lenka zaměřuje na to, jak děti a dospívající používají ICT, a především jakou roli v tomto kontextu mají jejich rodiče. Zkoumá například, jak rodiče používání ICT vnímají, včetně toho, co považují za přínosné a co je znepokojuje. Věnuje se také strategiím rodičovské mediace a jejich vlivu na chování dětí na internetu, dopadům interakcí s lidmi z internetu na well-being (tj. obecné zdraví a životní pohodu) dětí a dospívajících, či na oblast použitelné bezpečnosti.

Lenka publikovala své výzkumy v mnoha uznávaných časopisech, jako jsou Information, Communication & Society, New Media & Society nebo Journal of Family Issues. Je také autorkou několika kapitol v odborných knihách, zejména v The Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media. Za svůj přínos k vlivném reportu EU Kids Online 2020 získala v roce 2020 ocenění MUNI Scientist.

Ocenění

 • 2023 MUNI Scientist Award
  Grantová agentura Masarykovy univerzity
  za publikaci kapitoly v knize The Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media a článek publikovaný v odborném časopise Information, Communication and Society
 • 2020 - Cena MUNI Scientist
  Grantová agentura Masarykovy univerzity
  za publikaci EU Kids Online 2020 reportu
 • 2016 - Cena rektora
  Masarykova Univerzita
  pro nejlepší studenty doktorského programu
Publikace

Časopisecké články

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Knihy

2013

Kapitoly knih

2022

2015

2014

Reporty

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2015

2014

2013

2012

Konference

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Stať ve sborníku

2014

2012

Popularizace

2024

2023

Bez popisku

Lenka Dědková, Ph.D.


E-mail: ldedkova@fss.muni.cz
Web of Science: Lenka Dedkova
ORCID: 0000-0002-0807-1183
ResearchGate: Lenka Dedkova
Google Scholar: Lenka Dedkova


Oblasti výzkumného zájmu
 • rodičovská mediace používání internetu
 • online vztahy
 • interakce s lidmi na internetu
 • metodologie výzkumu na internetu
 • online bezpečnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info