Členové týmu

Základní údaje

Michal Mužík, Ph.D. je postdocem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho hlavní výzkumné zájmy zahrnují občanskou participaci, politickou socializaci mladých lidí a vliv emocí na politické uvažování. Dále se zabývá strukturním modelováním a má zkušenosti s analyzováním longitudinálních a experimentálních dat.

Bez popisku

Michal Mužík, Ph.D.

E-mail: muzik@fss.muni.cz
ResearchGate: Michal Mužík
ORCiD: 0000-0002-8429-3212


Oblasti výzkumného zájmu
  • statistika a psychometrika
  • občanská participace
  • politická socializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info