Projekty

Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL)

DigiWELL, neboli Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu, je projekt řešitelky Steriani Elavsky z Ostravské univerzity, která je naší dlouholetou kolegyní také v IRTIS – spolupracovali jsme například v projektu Pohled do budoucnosti: porozumění vlivu technologií na wellbeing adolescentů. Cílem DigiWELLu je propojit špičkové vědce z osmi partnerských institucí a z různých oborů, kteří se zaměří na širokou oblast používání digitálních technologií v kontextu wellbeingu – fyzické, psychické a sociální životní pohody obyvatel. V projektu budeme mapovat a analyzovat dopady používání digitálních technologií na jednotlivce i společnost a zaměříme se také na vývoj nových metod a nástrojů pro zlepšení wellbeingu (např. nových aplikací a intervencí). Posléze budeme spolupracovat s technologickými firmami a vládními i neziskovými organizacemi, abychom společně přenesli naše nové poznatky do podoby, která bude mít praktické dopady a přínos pro celou společnost.

Role IRTIS v projektu DigiWELL

Náš tým je zapojen v následujících pracovních skupinách (tzv. WP - work packages):

 • WP1: Krátkodobé a dlouhodobé dopady používání digitálních technologií na wellbeing obecné populace – vedoucí: Prof. David Šmahel
  • WP1.1: Analýza stávajících dat ohledně dopadů používání ICT na wellbeing a online rizik (vedoucí výzkumné aktivity: dr. Lenka Dědková)
  • WP1.2: Dlouhodobé dopady používání ICT na wellbeing dětí, dospělých a osob ve starším věku: Longitudinální výzkum (vedoucí výzkumné aktivity: doc. Anna Ševčíková, FSS MU)
  • WP1.3: Krátkodobé dopady používání ICT na wellbeing dospělých: “Ecological Momentary Assessment (EMA)” studie (vedoucí výzkumné aktivity: prof. David Šmahel)
  • WP1.4: Výzkum zranitelné populace k rizikům používání ICT: Kvalitativní studie a zkoumání fyziologických a biologických korelátů (vedoucí výzkumné aktivity: dr. Klára Maliňáková)
 • WP2.1: Experimentální zkoumání pozitivních aspektů ICT - podpora wellbeingu (vedoucí
  výzkumné aktivity: doc. Hana Macháčková)
 • WP5.2: Mezinárodní srovnání s cílem identifikovat roli používání technologií, digitálních dovedností, online rizik a vybraných charakteristik s ohledem na wellbeing u dětí a dospívajících (9–17 let) (vedoucí výzkumné aktivity: doc. Hana Macháčková)

Financování

Tento projekt byl financován z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pod výzvou Špičkový výzkum. Cílem výzvy bylo podpořit výzkum interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření excelentních výsledků, které půjde v budoucnu prakticky aplikovat. Dalšími cíli bylo například zvýšit konkurenceschopnost České republiky na výzkumném poli v Evropě a rozvíjet mezinárodní spolupráci. Výzva Špičkový výzkum je mimo jiné jedinečná v tom, že lze díky ní financovat projekty v délce trvání 4,5 let s výdaji dosahujícími až 500 milionů korun.

Bez popisku

Trvání projektu: 2024 - 2028
Financování: Operační program Jana Amose Komenského (OP JAK)
Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004583

Více o projektu najdete na jeho webové stránce.


Výzkumný tým: David Šmahel, Hana Macháčková, Lenka Dedkova, Jaromír Plhák, Marie Jaroň BedrošováNikol Kvardová, Ondřej Sotolář, Vojtěch Mýlek, Michaela Lebedíková, Eliška Dufková, David Lacko, Natálie Terčová, Jana Blahošová, Michal Tkaczyk, Hayriye Güleç, Adéla Švestková, Martin Tancoš​,Tomáš Kratochvíl, Michal Mužík, Martin Vaculík 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info