O IRTIS

IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumné pracoviště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, které se zabývá studiem informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Na tuto oblast se díváme komplexně z perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií, informatiky a politologie.

Kromě výzkumného zájmu nás pojí i Masarykova univerzita v Brně, kde pracujeme na různých pozicích a různých pracovištích, zejména:

Mezi hlavní výzkumné zájmy IRTIS patří:

  • Informačně komunikační technologie a well-being (duševní, fyzická a sociální pohoda)
  • Online rizika a online agrese
  • Online vztahy
  • Rodičovská mediace
  • E-zdraví a vliv informačně komunikačních technologií na něj
  • Excesivní užívání internetu
  • Online bezpečnost
  • Nová média a občanská participace

Členy našeho výzkumného týmu jsou zkušení výzkumníci i začínající mladí vědci. Jejich seznam a profily (v anglickém jazyce), včetně kontaktu a jejich hlavních výzkumných zájmů a vědeckých výstupů, naleznete zde.

IRTIS je spojen také s prestižním časopisem Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, který jako první časopis vydávaný Masarykovou univerzitou získal impakt faktor a má své pevné místo v mezinárodně uznávaných odborných časopisech na poli komunikačních studií a psychologie. Více informací o Cyberpsychology a jejím propojení s IRTIS najdete (v angličtině) zde.

IRTIS je členem DigiKoalice, tedy České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti a dovedností občanů ČR a podpoření konkurenceschopnosti české ekonomiky.

IRTIS na Facebooku


IRTIS je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti neboli DigiKoalice.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info