O IRTIS

IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumné pracoviště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, které se zabývá výzkumem toho, jak lidé používají informační a komunikační technologie (ICT), a jaké dopady jejich využívání má. Abychom zachytili toto téma v celé jeho šíři a komplexnosti, podílí se na výzkumu lidé z mnoha oborů. V IRTIS využíváme především perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií a informatiky.

Mezi hlavní výzkumné zájmy IRTIS patří:

  • ICT a well-being (duševní, fyzická a sociální pohoda)
  • Online agrese a kybernenávist
  • Sociální interakce s lidmi z internetu
  • Rodičovská mediace
  • ICT a zdraví
  • Nadměrné užívání internetu
  • Online bezpečnost

Přestože IRTIS vznikl jako samostatné pracoviště teprve v roce 2021, jeho historie je delší. Jako ustálený tým vznikl v roce 2011 díky projektu VITOVIN v rámci Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a stal se významným výzkumným týmem s mezinárodní kooperací a přesahem. Během svého fungování IRTIS řešil a stále řeší kvalitní výzkumné projekty, které získal v rámci prestižních grantových schémat. V současnosti pracujeme například na  evropském projektu ySkills v rámci grantového schématu HORIZON2020, kde spolupracujeme se 14 evropskými univerzitami. Intenzivně řešíme také  projekt FUTURE, ve kterém se kombinací robustních vědeckých metod a inovativních způsobů výzkumu snažíme posunout poznání o dopadech digitálních technologií na zdraví a celkovou životní pohodu dospívajících. 

Velmi důležitá je pro nás mezinárodní spolupráce. Dlouhodobě například působíme jako aktivní členové v evropské výzkumné síti EU Kids Online, zaměřené na výzkum dospívajících na internetu, v rámci které jsme v nedávné době sbírali data a publikovali rozsáhlou výzkumnou zprávu o používání internetu dětmi v 19 evropských zemích. Tato výzkumná zpráva získala ocenění MUNI Scientist. Více o tom, se kterými evropskými a světovými pracovišti či vědci spolupracujeme, se dozvíte zde.

IRTIS záleží na komunikaci poznatků jak vědecké komunitě, tak širší veřejnosti. Naše výstupy komunikujeme nejen pomocí vlastních článků na našem webu, ale také na Facebooku (CZ) či Twitteru (EN), kde můžete sledovat naše další výstupy a zajímavé události.

Členy IRTIS jsou zkušení výzkumníci i začínající mladí vědci. Jejich seznam a profily, včetně kontaktů a jejich hlavních výzkumných zájmů a vědeckých výstupů, naleznete zde. Naše publikační výstupy, které z velké většiny sestávají z publikací v prestižních mezinárodních časopisech, najdete zde. Na kvalitu práce IRTIS poukazuje i to, že členové IRTIS pravidelně získávají různá ocenění akademické komunity, jejichž seznam můžete najít zde.

Členové IRTIS jsou především zaměstnanci přímo IRTIS pracoviště, působí ale také na dalších pracovištích Masarykovy univerzity v Brně, zejména:

IRTIS je spojen také s prestižním časopisem Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, který jako první časopis vydávaný Masarykovou univerzitou získal impakt faktor a má své pevné místo v mezinárodně uznávaných odborných časopisech na poli komunikačních studií a psychologie. Více informací o Cyberpsychology a jeho propojení s IRTIS najdete zde.

IRTIS je členem DigiKoalice, tedy České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti a dovedností občanů ČR.

Bez popisku

IRTIS na Facebooku IRTIS na Twitteru (EN)


IRTIS je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti neboli DigiKoalice.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info