Členové týmu

Profesoři Docenti Postdoktorandi Junioři Další členové

Členové IRTIS jsou výzkumníky na Masarykově univerzitě v Brně, a jejich institucionální zázemí pokrývá širokou škálu pracovišť. Těmito pracovišti jsou například:


Management team

 


Členové týmu

 

Profesoři


David Šmahel

 • online rizika a příležitosti pro děti a adolescenty
 • online identity
 • virtuální vztahy
 • online závislost
 • IT bezpečnost z pohledu uživatelů
 • výzkumné metody kyberprostoru
 • životní pohoda (well-being)

Docenti


Hana Macháčková

 • online agrese
 • kyberšikana
 • online komunity
 • sdílení osobních informací online
 • kredibilita online informací
 • online občanská participace

Martin Vaculík

 • pracovní výkon
 • používání ICT
 • zotavení
 • psychologický kapitál
 • gamifikace

Postdoktorandi


Lenka Dědková

 • rodičovská internetová mediace
 • online vztahy
 • offline setkání s neznámými lidmi z internetu
 • metodologie výzkumu kyberprostoru
 • online bezpečnost

Hayriye Güleç

 • elektronické duševní zdraví (eHealth)
 • výzkum psychoterapie a diagnostiky poruch příjmu potravy
 • diskriminace, stigma, a reprezentace znevýhodněných skupin
 • vyhledávání informací o zdraví online u adolescentů

Tomáš Kratochvíl

 • pozitivní psychologie
 • zotavovací procesy
 • digital wellbeing
 • pracovní výkon
 • gamifikace

David Lacko

 • mezikulturní výzkum
 • statistika a psychometrika
 • videohry a streamování videoher

Michal Mužík

 • statistika a psychometrika
 • občanská participace
 • politická socializace

Vojtěch Mýlek

 • interakce mezi adolescenty a neznámými lidmi z internetu
 • ICT a well-being u adolescentů

Martina Novotná

 • politická participace
 • průřezové politické diskuze
 • neslušnost
 • netolerance

Jaromír Plhák

 • asistivní technologie
 • modelování a simulace
 • strojové učení

Michal Tkaczyk

 • média, spánek a well-being adolescentů 
 • modely žurnalistiky v českém tisku
 • analýza médií a komunikačního obsahu

Shanu Shukla

 • mediální multitasking
 • kognitivní a afektivní faktory v online interakci
 • online agrese
 • metody online výzkumu
 • well-being a kvalita života

Juniorní výzkumníci


Jana Blahošová

 • online rizika a příležitosti
 • excesivní užívání internetu 
 • technologické a online závislosti

Barbora Honusová

 • Digitální rodičovství
 • Rodičovská mediace
 • Rozhodování dětí o sdílení informací s rodiči
 • Stres v novinářské profesi

Nikol Kvardová

 • Sociální média a body image
 • Body shaming online
 • Anonymita v online komunikaci
 • Dopady médií na well-being
 • Vývoj měřicích škál

Michaela Lebedíková

 • konzumace pornografie u adolescentů
 • sexuální scénáře
 • ICT a sexualita
 • sexting

Ondřej Sotolář

 • inovativní metody sběru dat
 • práce s daty a agregace výsledků

Adéla Švestková

 • ICT a well-being u adolescentů
 • literární přehled a teoretická syntéza

Natálie Terčová

 • digitální dovednosti dětí a dospívajících
 • sharenting, AI a online soukromí
 • e-health literacy
 • rizikové a závislostní chování

Tomáš Vojtíšek

 • aplikace výzkumu ve veřejné politice
 • účinnost mindfulness intervencí
 • psychologie leadershipu
 • anonymita v online komunikaci

Další členové


Spolupracující výzkumníci


Hana Drtilová

 • digitální technologie a poruchy příjmu potravy
 • ICT a psychoterapie

Steriani Elavsky

 • psychologie zdraví
 • psychologie pohybových aktivit
 • well-being a kvalita života
 • vývoj u dospělých a stárnutí
 • zdraví u žen
 • modality mysli a těla (např. yoga)

Anke Görzig

 • šikana (online, sociální vyloučení, šikana založená na identitě)
 • online agrese
 • sociální nerovnost
 • stereotypy a diskriminace
 • životní pohoda (well-being)
 • mezinárodní srovnání

Lenka Knapová

 • počítačová bezpečnost
 • psychologie pohybových aktivit
 • psychologie zdraví

Alena Macková

 • politická komunikace
 • aktivismus
 • politická participace
 • nová média
 • kampaně

Jakub Macek

 • uživatelé nových médií
 • etnografie obecenstva
 • mediální a technologické subkultury
 • role médií v občanské a politické participaci

Jan Šerek

 • politická psychologie
 • občanská a politická socializace v adolescenci a mladé dospělosti

Bývalí členové IRTIS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info