Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti

Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumný tým, který působí na Masarykově univerzitě. Členové našeho týmu se zabývají výzkumem sociálních, psychických, sociologických a politických dopadů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií (ICT). Podílíme se také na organizaci každoroční mezinárodní konference Cyberspace a vydáváme časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Naše výzkumná zaměření

ICT, zdraví a osobní pohoda

vliv informačních a komunikačních technologií na psychické, sociální a fyzické aspekty zdraví

Rizika používání internetu

nadměrné používání internetu • kyberšikana • kybernenávist • škodlivé obsahy na internetu

Děti a adolescenti online

rodičovské mediace užívání ICT • navazování vztahů na internetu • digitální dovednosti

Interakce člověka a technologie

ICT bezpečnost • přijetí nových technologií

Profily členů týmu


Na čem nyní pracujeme

Všechny výzkumné projekty Naše publikace


Nejnovější články pro veřejnost

Všechny články pro veřejnost IRTIS v médiích


Naše další aktivity

Cyberpsychology je recenzovaný odborný časopis, který založili a vedou členové IRTIS.

Zaměřuje se na publikování sociálně-vědního výzkumu informačních a komunikačních technologií. 

Více o časopisu web cyberpsychology

1.354

WOS Impact Factor (2019)

0.675

SCImago Journal Rank (2019)

Podílíme se na organizaci mezinárodní konference Cyberspace zaměřené na právní a sociální aspekty kyberprostoru.

web cyberspace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info