Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumný tým, který působí na Masarykově univerzitě. Členové našeho týmu se zabývají výzkumem sociálních, psychických, sociologických a politických dopadů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií (ICT). Podílíme se také na organizaci každoroční mezinárodní konference Cyberspace a vydáváme časopis Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Naše výzkumná zaměření

ICT, zdraví & osobní pohoda

vliv informačních a komunikačních technologií na psychické, sociální a fyzické aspekty zdraví

Rizika používání internetu

nadměrné používání internetu • kyberšikana • kybernenávist • škodlivé obsahy na internetu

Děti & adolescenti online

rodičovské mediace užívání ICT • navazování vztahů na internetu • digitální dovednosti

Interakce člověka & technologie

ICT bezpečnost • přijetí nových technologií

Profily členů týmu


Na čem nyní pracujeme

Všechny výzkumné projekty Naše publikace


Nejnovější články pro veřejnost

Všechny novinky a články IRTIS v médiích


Naše další aktivity

Bez popisku

Cyberpsychology je recenzovaný odborný časopis, který založili a vedou členové IRTIS.

Zaměřuje se na publikování sociálně-vědního výzkumu informačních a komunikačních technologií. 

Více o časopisu web cyberpsychology

2.9

WOS Impact Factor (2022)

0.903

SCImago Journal Rank (2022)

Bez popisku

Srdečně Vás zveme na Cyberspace 2024, konferenci zaměřenou na právní a sociální aspekty kyberprostoru.

Kde: v Brně
Kdy: konec listopadu (datum bude zveřejněno později)

web cyberspace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info