Projekty

Co rodiče vědí o online sociálním životě svých dospívajících dětí: Souvislosti se strategiemi rodičovské mediace (PARKA)

O projektu

V projektu PARKA se zabýváme otázkou, jak rodičovské mediace (tj. výchovné strategie rodičů zaměřené na regulaci používání digitálních technologií dětmi a dospívajícími) souvisí s povědomím rodičů o tom, co jejich dospívající děti na internetu dělají.

Z výzkumu v oblasti rodinné psychologie totiž víme, že povědomí rodičů o tom, co děti ve volném čase dělají, je spojeno s pozitivním psychosociálním vývojem dětí a dospívajících. Velkou roli zde přitom hraje to, zda dospívající informace rodičům o svých životech sdělují samovolně z vlastní inciativy nebo zda naopak některé aspekty svých životů před rodiči tají a skrývají.

Poměrně málo toho ale zatím víme specificky o rodičovském povědomí o online životě dospívajících. Jak moc toho vlastně rodiče dospívajících vědí o tom, co jejich děti na internetu dělají a zažívají? Mohou svým vlastním výchovným přístupem svoje znalosti zlepšit nebo jsou některé výchovné strategie spojeny spíše se zatajováním informací o online aktivitách? Co dospívajícím brání ve svěřování se rodičům, pokud zažijí na internetu něco negativního? Které online aktivity a zkušenosti považují dospívající za soukromé, do kterých rodičům nic není? A vidí to rodiče podobně?

Právě na tyto otázky se v projektu PARKA zaměříme. Využijeme k tomu data z našeho předchozího projektu FUTURE a sesbíráme i data nová - na dvojicích rodičů a jejich dospívajících dětí ve věku 11-14 let. Specificky se budeme zajímat o sociální aktivity dospívajících - o to, jak využívají internet k interakcím s dalšími lidmi, což zahrnuje např. soukromou komunikaci s kamarády prostřednictvím Messengeru, ale i používání sociálních sítí a sdílení obsahů s širším publikem. Naším cílem je zjistit, které výchovné strategie spojené s regulací používání digitálních technologií podporují sdílení informací mezi dospívajícími a rodiči. Budeme se také snažit objasnit, proč je povědomí rodičů o některých online aktivitách jejich dětí nízké. Projekt tak přispěje k prohloubení našich znalostí o souvislostech rodičovských mediací a umožní formulovat konkrétní rady pro rodiče dětí v období raného dospívání.

Vygenerováno pomocí Microsoft Copilot

Trvání projektu: 2024 - 2026
Financování: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Číslo projektu: GA24-10765S


Výzkumný tým: Lenka Dědková, Vojtěch Mýlek, Barbora Honusová

 • 2024

  • Analýzy stávajících dat
  • Příprava nového dotazníkového šetření
 • 2025

  • Preregistrace plánovaných studií
  • Sběr dat
  • Práce na analýzách a výzkumných článcích z nových dat
  • Prezentace na konferencích
 • 2026

  • Pokračování práce na analýze a článcích
  • Dva výzkumné reporty
  • Tisková zpráva
  • Prezentace na konferencích
Výstupy projektu

Začali jsme pracovat na plánovaných výstupech projektu. V prvním roce budeme pracovat na dvou studiích na základě existujících dat (z našeho předchozího projektu FUTURE). Ve druhém roce budeme sbírat nová data a začneme pracovat na jejich analýze a odborných článcích. Ve třetím roce bude naše práce na odborných článcích pokračovat, připravíme také dvě výzkumné zprávy a tiskovou zprávu. V průběhu projektu se budeme účastnit mezinárodních konferencí a naše výsledky prezentovat formou konferenčních prezentací. Ke každému publikovanému výzkumnému článku plánujeme napsat popularizační blogový příspěvek.

Tuto stránku budeme průběžně aktualizovat o hotové výstupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info