Členové týmu

Základní údaje

Mgr. Vojtěch Mýlek, Ph.D., je výzkumným pracovníkem v IRTIS na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém disertačním výzkumu se zabýval sociálními interakcemi dospívajících s lidmi, které znají pouze z internetu. Dále se také zajímá o online komunikaci a sebeodhalování na internetu, roli vnímaných rizik, open science a statistickou analýzu dat.

V IRTIS je Vojtěch zapojený především do projektu FUTURE. Významně se podílel na přípravě národního longitudinálního průzkumu o rizicích a přínosech ICT pro dospívající. S kolegy z IRTIS a se zahraničními výzkumníky také spolupracoval na výzkumech týkajících se digitálního rodičovství, sextingu nebo kybernetického nenávisti. Mimo výzkum Vojtěch pracuje jako asistent editora v impaktovaném časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Během doktorského studia Vojtěch absolvoval několik letních škol (např. GESIS, Utrecht Summer School) zaměřených na design longitudinálních šetření, strukturní modelování (SEM) či analýzu longitudinálních dat (např. RI-CLPM). Dva semestry strávil na University of Haifa v Izraeli, kde spolupracoval s profesorem Gustavem Meschem na studii o osobních setkáních dospívajících s osobami, které poznali online.

Vojtěchův výzkum online sociálních interakcí dospívajících byl publikován v prestižních časopisech New Media & Society nebo Journal of Youth and Adolescence. Své výsledky prezentoval také na mezinárodních konferencích European Communication Research and Education Association (ECREA) či European Association for Research on Adolescence (EARA). Za své akademické úspěchy získal v roce 2023 Cenu rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU.

OCENĚNÍ

  • 2023 - Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky doktorského studia
   Masarykova Univerzita
  • 2018 - Cena Inocence Arnošta Bláhy
   Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
   Cena za mimořádnou bakalářskou práci

 

Publikace

Časopisecké články

2024

2023

2022

2020

Kapitoly knih

2016

Konference

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Stať ve sborníku

2014

Recenze knih

2024

Popularizace

2024

2023

2022

Výuka

Vyučované předměty

Celá historie výuky

Vyučované předměty
Bez popisku

Mgr. Vojtěch Mýlek, Ph.D.


E-mail: mylek@fss.muni.cz
ORCID: 0000-0003-3370-9705
Web of Science: Vojtěch Mýlek
ResearchGate: Vojtěch Mýlek
Google Scholar: Vojtěch Mýlek
Background: Psychologie


Oblasti výzkumného zájmu
 • Interakce dospívajících s lidmi z internetu
 • Online komunikace a sebeodhalování
 • Používání ICT a wellbeing dospívajících
 • Strukturní modelování
 • Analýza longitudinálních dat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info