Proč se čeští adolescenti setkávají tváří v tvář s lidmi z internetu?

V nové studii jsme zkoumali situace, kdy se dospívající osobně setkají s někým, koho znají pouze z internetu. Zajímalo nás, jaké jsou motivy dospívajících k účasti na takových osobních setkáních, jak se liší setkání, kterých se účastní z různých důvodů, a která setkání jsou pravděpodobněji příjemná nebo nepříjemná. Studie, jejímiž autory jsou Vojtěch Mýlek a Lenka Dědková z IRTIS společně s Gustavo S. Meschem z University of Haifa, byla publikována v časopise Journal of Youth and Adolescence.

listopad 2022 Vojtěch Mýlek

Obrázek autora macrovector je dostupný z Freepik

Seznámení s novými lidmi přes internet je pro dospívající v Evropě poměrně běžné (viz Smahel et al., 2020). Abychom tato osobní setkání prozkoumali podrobněji, provedli jsme v červnu 2021 průzkum mezi 2 500 českými dospívajícími (ve věku 11-16 let). Dbali jsme na to, aby byli proporcionálně zahrnuti adolescenti ze všech geografických regionů, velikostí obcí a socioekonomického prostředí. V tomto vzorku se 611 dospívajících (24,4 %) zúčastnilo alespoň jednoho osobního setkání v posledních dvou letech.

Zaměřili jsme se na jejich poslední osobní setkání s někým novým a zeptali jsme se adolescentů, zda chtějí:

  • si s někým popovídat/seznámit se s někým novým (přátelský motiv)
  • jít na rande/najít si přítele nebo přítelkyni (romantický motiv)
  • něco koupit/prodat/vyměnit nebo si zajistit doučování (instrumentální motiv)

Jak ukazuje Obrázek 1, nejčastěji se jednalo o přátelská setkání. Dochází však ke značnému překryvu, což znamená, že adolescenti často šli na schůzku s více než jedním konkrétním motivem.

Obrázek 1. Motivy dospívajících k účasti na osobních setkáních s lidmi z internetu

6,0 % neuvedlo žádný z těchto tří motivů. Procenta vycházejí z 580 adolescentů, kteří odpověděli na otázky týkající se motivů. Graf znázorňuje údaje pouze přibližně, procenta jsou přesná.

Naše výsledky ukazují, že osobní schůzky s různými motivy nejsou stejné. Například před schůzkami, které se konaly pouze v přátelském duchu, si adolescenti s druhou osobou déle povídali online. To může znamenat, že se s danou osobou lépe seznámili, než se s ní setkali "naživo". Po setkání pouze pro přátelské účely se většina adolescentů s danou osobou setkávala znovu častěji než po jiných typech setkání. Možná se jim podařilo navázat nové přátelství nebo se rozhodli dát mu alespoň ještě jeden pokus.

Instrumentálně zaměřených setkání (pouze instrumentální a přátelská a instrumentální) se častěji účastnili chlapci. Adolescenti se také většinou setkávali s někým stejného pohlaví. Zdá se, že u instrumentálních setkáních jde pouze většinou o jednorázová setkání s konkrétním cílem (např. něco koupit/prodat). Po přátelských & instrumentálních setkáních se však adolescenti často s danou osobou setkávali znovu. Tato setkání tedy mohou být situacemi, kdy adolescenty spojuje společný zájem (např. výměna sběratelských předmětů).

Asi nepřekvapí, že většina adolescentů se setkala s osobou opačného pohlaví, když se zúčastnila romantického setkání (pouze romantické, romantické & přátelské, romantické & instrumentální). Zdá se, že některá romantická setkání mohou být rizikovější než jiná setkání. Při pouze romantických a romantických & instrumentálních setkáních pociťovali adolescenti větší strach, že by jim druhá osoba mohla ublížit. Při romantických & instrumentálních setkáních se také častěji stávalo, že druhá osoba byla jiného věku nebo se chovala hůře, než adolescenti očekávali. Zde je však třeba opatrnosti ohledně intepretace výsledků, protože informace o těchto setkáních pocházejí jen od několika adolescentů.

Tyto výsledky jasně ukazují, že osobní setkání s lidmi z internetu zahrnují různé zkušenosti. V budoucím výzkumu a při rozhovorech s rodiči nebo dospívajícími je třeba mít na paměti jejich odlišnosti.

Ve druhé části naší studie jsme se zaměřili na to, jak příjemná či nepříjemná jsou pro dospívající osobní setkání. Stejně jako v předchozích výzkumech (např., Smahel, 2020), byla setkání pro naprostou většinu adolescentů příjemným (68,1 %) nebo neutrálním (23,2 %) zážitkem (viz Obrázek 2). Která setkání jsou však příjemná a která nepříjemná? Podle našich výsledků byla setkání navštěvovaná s přátelskými motivy častěji příjemná a méně často nepříjemná. Totéž platilo i pro setkání, na kterých adolescenti s druhou osobou hovořili déle online. Je možné, že delší online kontakt může adolescentům pomoci vybrat správnou osobu pro setkání (nebo vyřadit ty "špatné"). V každém případě se zdá být vhodné offline setkání neuspěchat.

Obrázek 2. Proporce příjemných a nepříjemných setkání tváří v tvář 

Procenta vycházejí z 606 adolescentů, kteří odpověděli na otázku: "A jak se vám setkání líbilo?"

Zdá se, že důležitou roli hrají očekávání dospívajících ohledně druhé osoby. Mnohem pravděpodobnější bylo, že setkání bude nepříjemné, pokud na něj přišel někdo jiný (např. chlapec místo dívky). Navíc když vzhled nebo chování druhé osoby neodpovídalo očekáváním dospívajícího, byla pravděpodobnost příjemného setkání menší a nepříjemného větší. Na druhou stranu, když jejich chování překračovalo očekávání dospívajícího, šance na příjemné setkání se zvýšila. Tyto výsledky upozorňují na důležitou věc - ne všechna nepříjemná setkání jsou pro dospívající riziková nebo škodlivá. Při některých nepříjemných setkáních mohl být dospívající pouze zklamán tím, že druhá osoba nesplnila jeho očekávání.

PŘEČTĚTE SI PLNÝ TEXT STUDIE ZDE

​​Jak citovat tuto studii?
Mýlek, V., Dedkova, L., & Mesch, G. S. (2022). Czech adolescents’ face-to-face meetings with people from the internet: The role of adolescents’ motives and expectations. Journal of Youth and Adolescence. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01697-z

Data použitá v této studii, spolu se všemi analytickými skripty jsou zcela zdarma a volně přístupná skrze Open Science Foundation - OSF

Bez popisku

Obrázek autora pch.vector je volně dostupný z Freepik

Abstrakt:
Výzkum osobních setkání dospívajících s lidmi, kteří se seznámili online, vychází z neověřených předpokladů, že tato setkání jsou identická a dospívající se jich účastní, aby rozšířili svůj sociální okruh. Není také jasné, co činí taková setkání příjemnými nebo nepříjemnými. Tato studie zkoumala setkání 611 českých adolescentů (věk 11-16 let, Mage = 14,04, SD = 1,67, 47,1 % žen). Osobní setkání, kterých se účastnili s přátelskými, romantickými nebo instrumentálními motivy, se od sebe navzájem lišila, což zdůrazňuje potřebu zkoumat je odděleně. Příjemnost setkání úzce souvisí s nepotvrzením očekávání adolescentů. Nenaplněná očekávání se vztahovala k nepříjemným setkáním, převýšená očekávání k příjemným. Současná zjištění sice potvrzují existující teorie (např. sociální kompenzace), ale zároveň vybízejí k novým teoretickým perspektivám této běžné činnosti adolescentů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info