Členové týmu

Základní údaje

David Šmahel, Ph.D. je profesorem na Fakultě sociálních studí a na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je členem vedoucího týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti, který se zabývá socio-psychologickými dopady internetu a technologií. Od září 2023 je proděkanem pro strategii a rozvoj na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na využívání internetu adolescenty a dospělými, online rizika u dětí a adolescentů, konstrukce identit na internetu a virtuální vztahy, online závislosti, a výzkumné metody kyberprostoru. Je editorem časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace a spoluautorem knihy Digital Youth: The Role of Media in Development.

David publikoval výzkumné články v prestižních mezinárodních časopisech, jako Developmental Psychology, Cyberpsychology & Behavior, Zeitschrift für Psychologie, European Journal of Developmental Psychology a další. Přispěl kapitolami do knih jako Encyclopedia of Cyber Behavior, Encyclopedia of Adolescence, Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Gesundheit und Neue Medien a další. David Šmahel je také jedním z organizátorů každoroční konference Cyberspace. Je také vedoucím projektů EU Kids Online a WP4: Exploring children’s understanding of risk in EU Kids Online III.

 

Ocenění

 • 2020 - Cena MUNI Scientist
  Grantová agentura Masarykovy univerzity
  za publikaci EU Kids Online 2020 reportu
 • 2013 - Cena za dlouhodobě vynikající výzkumné výsledky
  v oblasti sociálních a humanitních věd
 • 2014 - Cena rektora
  Masarykova univerzita
  za významný tvůrčí počin
Publikace

Časopisecké články

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2003

2001

Knihy

2018

2015

2014

2013

2011

2003

Kapitoly knih

2022

2018

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2004

Reporty

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2008

2007

Konference

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2011

Stať ve sborníku

2023

2022

2021

2012

2011

2008

2006

2005

Recenze knih

2024

Popularizace

2024

2023

2022

Bez popisku

prof. David Šmahel, Ph.D.


E-mail: smahel@fss.muni.cz
ORCID: 0000-0003-2767-4331
ResearchGate: David Smahel


Oblasti výzkumného zájmu
 • online rizika a příležitosti u dětí a adolescentů
 • online identity
 • virtuální vztahy
 • online závislost
 • IT bezpečnost z pohledu uživatelů
 • výzkumné metody kyberprostoru
 • životní pohoda (well-being)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info