Projekty

EU Kids Online III

Web: dostupné zde
Trvání projektu: 09/2011 – 08/2014
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Other grant projects excluding research and development


EU Kids Online III navazuje na projekt EU Kids Online I a II. V první fázi projektu (2006-2009) EU Kids Online), jako tematické sítě 21 zemí, byly určeny a kriticky vyhodnoceny výsledky téměř 400 výzkumných studií, ze kterých byly vyvozeny věcné, metodologické a politicky relevantní závěry. Ve druhé fázi (2009-11), projektu, zaměřeného na rozšiřování znalostí ve 25 zemích, byly provedeny průzkumy u dětí a rodičů za účelem získání originálních a důsledných údajů používání internetu dětmi, zkušenostech s riziky a zprostředkování bezpečnosti. EU Kids Online III projekt naváže a rozšíří předchozí výsledky sítě projektů EU Kids Online tak, aby představovala důsledný a citlivý zdroj informací pro podporu práce výzkumných pracovníků a dalších zúčastněných stran v celé Evropě, posílila na výzkumu založený teoretický základ a informovala o vývoji politiky iniciované programem EC Safer Internet Program a dalšími.

V této třetí fázi (2011-2014) projektu poskytne síť EU Kids Online ústřední informační body pro včasná zjištění a kritické analýzy využití nových médií a souvisejících rizik u dětí v celé Evropě, přičemž na jejich základě bude udržovat aktivní dialog se zúčastněnými stranami o prioritách oblasti zájmu o online bezpečnost dětí.

Projekt konkrétně rozšíří svou práci tím, že zahrne všechny členské státy, provede mezinárodní srovnání s vybranými nálezy ze zemí mimo ES a rozšíří svou spolupráci o politicky zainteresované strany a iniciativní projekty v oblasti bezpečnosti internetu.

Toto prohloubí svou práci skrze nové a cílené testování hypotéz celoevropského datového souboru, zaměřeného na posílení vhledu do rizikového prostředí a strategií mediace bezpečnosti, pomocí pilotního testování nových a inovativních metodik výzkumu povahy, smyslu a důsledků dětských zkušeností s online riziky, a provádění longitudinálních srovnání výsledků (např. ze SAFT, Staksrud 2005 a od té doby).

V neposlední řadě bude projekt průběžně aktualizovat svá zjištění prostřednictvím veřejně dostupné online databáze, kde budou zveřejněny nejnovější poznatky o nových a vznikajících problémech (například sociální sítě, mobilní platformy, soukromí, ochrana osobních údajů, postupy v oblasti bezpečnosti a zvyšování povědomí ve školách, digitální gramotnost a občanství, služby geografického umístění atd.).


Výzkumníci: David Šmahel, Hana Macháčková, Martina Šmahelová, Monica Barbovschi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info