Projekty

Weblog: okno do duše adolescenta

Doba trvání: 1/2007 – 12/2009
Financováno z: Akademie věd České republiky
Project Type: Výzkumný grant pro junior projekty
Oblast: Psychologie
Klíčová slova: adolescent, Internet, blog, identita


Weblogy (blogy) jsou webové stránky, ve kterých jsou záznamy uspořádány v chronologické sekvenci, což jsou typicky veřejně přístupné deníky na internetu. Předmětem předkládaného výzkumu jsou weblogy českých adolescentu, které vnímáme jako unikátní příležitost ke studiu života adolescentu. Ptáme se, kdo weblogy píše, jak se adolescenti vypořádávají v blozích s jejich vývojovými úkoly, jaké jsou jejích každodenní problémy a radosti a jak je popisují ve svých denících. Máme také v úmyslu srovnat, jak se skrze weblogy prezentují čeští a američtí adolescenti, což dává výzkumu mezinárodní dimenzi. Další výzkumný cíl je metodologický: plánujeme ověřit data sebraná na internetu a chceme vyvinout nástroje pro ověření dat v internetovém dotazníku. Používáme tři nezávislé metody k naplnění výzkumných cílů: obsahovou analýzu, kvalitativní rozhovory a webový dotazník.


Výzkumníci: David Šmahel, Lukas Blinka, Hana Macháčková, Alena Černá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info