Projekty

Rizika používání internetu pro děti a adolescenty

Doba trvání: 1/2011 – 12/2013
Financováno z: Grantová agentura České republiky
Typ projektu: Standard Projects
Klíčová slova: rizika; adolescenti; kyberšikana; pornografie; komunita; Internet


Projekt se zaměřuje na interdisciplinární zkoumání rizik, která vznikají na internetu, jejich psychosociálních souvislostí, kontextu a dopadů na děti a adolescenty ve věku 10 až 17 let. Budeme sledovat vztahy mezi vývojem dětí, adolescentů a následujícími riziky:

  1. expozice online sexuálním obsahům a sexuální kontakty,
  2. potenciálně nebezpečné online komunity
  3. problematika online obtěžování a kyberšikany.

Předkládaný projekt navazuje na úzkou spolupráci s mezinárodním projektem EU Kids Online II, který rozvineme s využitím kvalitativního výzkumu a také longitudinální studie se třemi vlnami sběru dat. Výstupem projektu bude kromě článků v impaktovaných časopisech shrnující monografie popisující rizika internetu pro děti a adolescenty a doporučení pro instituce ovlivňující prevenci a výkonná opatření týkající se příslušných rizik.


Výzkumníci: Anna Ševčíková, Hana Macháčková, David Šmahel, Lenka Dědková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info