Projekty

SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

O projektu

Cílem projektu SYRI (zkratka pro: Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik) v rámci programu EXCELES je reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných systémových zdravotních rizik, jako je pandemie typu covid-19, a s nimi spojenými sociálními a ekonomickými dopady. 

V rámci projektu SYRI dojde ke spojení tří institucí (Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity a Akademie věd), na jejichž půdě se realizuje sociálně vědní výzkum v řadě disciplín (ekonomie, pedagogika, sociologie, psychologie, právní věda, politologie, mediální studia, sociální geografie, veřejné zdraví). Cílem tohoto propojení institucí je umožnit vytvoření nových vědomostí, které budou mít excelentní vědeckou úroveň a budou prakticky využitelné v řadě oblastí (např. fungování veřejné správy) řešících danou problematiku.

Projekt tvoří devět vzájemně provázaných vědních okruhů ("work packages"):

WP1: Komunikace, rizika a nejistota
WP2: Právo a vládnutí
WP3: Systémy resilience
WP4: Socioekonomické nerovnosti
WP5: Polarizace a populismus
WP6: Efektivita zdravotního systému
WP7: Vzdělávání a dopady pandemie
WP8: Ekonomické dopady pandemie
WP9: Sociální dopady pandemie a trh práce

Naše zapojení do projektu

IRTIS tým je zapojený ve dvou pracovních skupinách, a to WP1: Komunikace, rizika a nejistota a WP6: Efektivita zdravotního systému pracovní skupině. 

WP1: Komunikace, rizika a nejistota (Communication, risk, and uncertainty).

Hlavními cíli pracovní skupiny je výzkum role komunikačních procesů při zvládání globálních krizí, a jejich vliv na emoce a chování uživatelů v průběhu těchto krizí. Zvláštní pozornost bude věnována roli dezinformací, analýze vlivu novinářů a dynamických proměn online komunikace v čase v českém kontextu. 

Členky našeho týmu Hana Macháčková a Eliška Dufková se zaměří zejména na výzkum vlivu dezinformací na sociálních sítích pomocí experimentálního designu. 

WP6: Efektivita systému zdravotní péče (Effectivity of the health care system).

Z důvodu zvýšení efektivity zdravotního systému jsou v současnosti vkládány naděje do využívání digitálních technologií, s nimiž má ale Česká republika i zbytek světa spíše malé zkušenosti. Úspěch těchto technických řešení bude záviset i na důvěře obyvatelstva a jeho ochotě digitální technologie používat.

Cílem pracovní skupiny WP6 je zaměřit se na výzkum dostupnosti zdravotní péče pohledem pacientů, zejména těch, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni. Konkrétněji se zaměří na výzkum eHealth aplikací a digitální technologií za použití několika metodologických postupů využívajících různé zdroje dat.

Do této pracovní skupiny jsou z našeho týmu zapojeni: David Šmahel, Hayriye Güleç, Natálie Terčová a Adéla Švestková

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Trvání projektu: 2022 - 2026


Výzkumný tým:

Pracovní skupina WP1:

Hana Macháčková
Eliška Dufková
Jakub Macek
Alena Macková

Pracovní skupina WP6:
David Šmahel
Hayriye Güleç
Adéla Švestková
Natálie Terčová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info