Členové týmu

Základní údaje

Mgr. Jana Blahošová je doktorskou studentkou mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá excesivním užíváním internetu u adolescentů a jeho souvislostmi s vybranými faktory rodinného prostředí, například kvalitou vztahu dítěte a rodičů nebo rodičovskou mediací užívání. Mezi její další zájmy patří také behaviorální závislosti, zejména technologické a online závislostní chování u mladých lidí. Zároveň pomáhá jako asistentka v akademickém časopise Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

OCENĚNÍ

  • 2020 - Cena Inocence Arnošta Bláhy  
    Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
    Cena za mimořádnou bakalářskou práci

Publikace

Časopisecké články

2024

2022

Konference

2023

2022

2021

Popularizace

2023

2022

Bez popisku

Mgr. Jana Blahošová


E-mail: blahosovajana@gmail.com
ResearchGate: Jana Blahošová
LinkedIn: Jana Blahošová


Oblasti výzkumného zájmu
  • online rizika a příležitosti
  • excesivní užívání internetu
  • technologické a online závislosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info