Projekty

Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase

Celý název: Revealing Factors of Excessive Online Gaming (RFEOG)
Trvání projektu: 01/2012 – 12/2014


Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase (RFEOG)

Projekt se zaměřuje na zkoumání excesivního hraní na internetu. Je kladeno několik cílů:

  1. sledovat faktory na straně hráčů (psychické a psychosociální motivy) a specifika hry (design faktory), které excesivní hraní podporují
  2. vývoj excesivního hraní v čase v průběhu jednoho roku
  3. zkoumat možné vývojové prediktory excesivního hraní
  4. metodologické aspekty longitudinálního online výzkumu.

Vytčené cíle budou dosaženy kombinací několika metod. Výchozím bodem bude provedení a analýza 50 kvalitativních rozhovorů s českými hráči. Rozhovory budou sloužit k vytvoření dotazníku, který bude předkládán vzorku o velikosti 1500-2000 českých hráčů online her. Dotazníkové šetření bude longitudinální a bude probíhat ve třech vlnách s využitím online nástroje pro sběr dat.​


Výzkumníci: David Šmahel

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info