Projekty

Copingové strategie kyberšikany u adolescentů

Celý název: Coping Strategies with Cyberbullying among Adolescents (COST)
Doba trvání: 3/2011 – 9/2012
Financováno z: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Typ projektu: COST CZ


Výzkum se zabývá problematikou kyberšikany a online obtěžování v rámci věkové skupiny dospívajících, přičemž je úžeji zaměřen na strategie zvládání (copingové strategie) u těchto nežádoucích jevů. Hledá odpovědi na to, jaká jsou specifika copingových strategií u adolescentních obětí kyberšikany v českém prostředí, jaké faktory mají na volbu stylů zvládání takové situace vliv a jaké copingové strategie se pak jeví z hlediska vyrovnání se s touto zkušeností jako efektivní – a které naopak jako nepřínosné. Výzkum je navržen jako dotazníkové (kvantitativní) šetření, jehož se bude účastnit 900 žáků a studentů základních a středních škol, neboť dle dostupných informačních zdrojů tato věková skupina čelí kyberšikaně a online obtěžování nejčastěji. Bude se opírat o výstupy vyplývající z mezinárodní spolupráce v rámci COST akce IS0801 (Cyberbullying: Coping with Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational Settings).

Šetření podobného typu zatím nebylo v českém prostředí v rámci této problematiky realizováno a měrný nástroj, jehož konstrukce vyplývá z široké mezinárodní spolupráce je unikátní z hlediska soudobých požadavků na zmapování současných podob kyberšikany, online obtěžování a způsobů vyrovnávání se s nimi. Krom zmapování problematiky je pak potenciálním přínosem i zvýšení povědomí o kyberšikaně, online obtěžování a principech jejich fungování.


Report


Výzkumníci: Anna Ševčíková, Hana Macháčková, Lenka Dědková, David Šmahel

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info