Projects

Psychologické determinanty vnímané demokratické legitimity (DELTA)


Doba trvání: 1/2018 - 12/2020
Investor: Grantová agentura ČR


Koncept demokracie zahrnuje různé rozhodovací procesy (např. přímé hlasování, rozhodnutí volených zástupců, konsensus založený na uvážení), které mohou klást důraz na různé, často protichůdné, principy (např. vláda většiny vs. práva menšin). Tento projekt si klade za cíl rozšířit naše porozumění faktorům, které vedou lidi k tomu, že některé demokratické postupy a principy vnímají jako legitimnější než jiné. V návaznosti na současný vývoj v sociální a politické psychologii se snažíme zkoumat zejména role implicitní kognice (tj. implicitní postoje a koncepce demokracie), sociální identity, ohrožení a osobní angažovanosti.


Výzkumníci: Jan Šerek, Hana Macháčková, Martina Šmahelová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info