Projekty

ORION – Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge

 

Spolupracujeme s kolegy z výzkumného ústavu CEITEC na projektu ORION, jehož cílem je vyvolat institucionální a kulturní na důkazech založené změny ve výzkumné komunitě, zahrnující vědce, donory a další klíčové zúčastněné strany. Naší dlouhodobou vizí je propojit principy otevřené vědy a Odpovědného výzkumu a inovací (RRI, Research and Innovation), jako je například etika, rovnost pohlaví, správa věcí veřejných, otevřený přístup, zapojení veřejnosti a vědecké vzdělávání, do organizací poskytujících financování a provádění (RFPO).

Toho bude dosaženo nejprve provedením hodnocení znalostí o otevřené vědě a praxi v RFPO, a následným uspořádáním otevřené diskuse mezi vybranými klíčovými účastníky. Poté společně navrhneme a provedeme „spolu-vytvořené experimenty“ s různými aktéry RRI.

Naše experimenty se budou zabývat třemi konkrétními výzvami otevřené vědy:

  1. Otevření výzkumného procesu
  2. Identifikace rizik a příležitostí, které představují přelomové technologie
  3. Průběh občanské vědy (CS) v základním výzkumu

Výzkumníci: Hana Macháčková, Renata Hlavová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info