Členové týmu

Základní údaje

Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová je doktorandkou Sociologie a mediálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a redakční asistentkou časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Její výzkumné zájmy zahrnují kybernenávist a online diskriminaci se zaměřením na adolescenty.

 

Ocenění

  • 2020 - Cena děkana
    Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
    pro nejlepší studenty doktorského programu
Publikace

Časopisecké články

2019

Konference

2019

2018

Recenze knih

2019

Marie Bedrošová, M.A.


E-mail: marie.bedrosova@mail.muni.cz
ORCID: 0000-0002-0293-3520
ResearchGate: Marie Bedrosova
LinkedIn: Marie Bedrošová


Oblasti výzkumného zájmu
  • kybernenávist a online diskriminace
  • ICT, děti a adolescenti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info