Projekty

EU Kids Online IV / EUKO IV

Projekt EU Kids Online IV (EUKO IV) si klade za cíl lépe porozumět aktivitám a rizikům, s nimiž se setkávají na internetu děti a dospívající ve věku 9-17 let. Jde o porozumění zkušenostem s používáním technologií (počítačů, telefonů a dalších zařízení), aktivitám na internetu (např. používání sociálních sítí) a možným rizikům na internetu (např. setkání s kyberšikanou). Výzkum probíhá napříč Evropou a jeho výsledky napomohou k tomu, aby děti a dospívající dokázali lépe využívat příležitosti, které jim internet nabízí. Získání informací o zkušenostech s riziky současně napomůže ke zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a dospívající.

Mezinárodní projekt EU Kids Online se dlouhodobě zaměřuje na zkoumání rizik používání internetu a komunikačních technologií u evropských dětí a dospívajících. EU Kids Online toto téma zkoumá již od roku 2006, do projektu se zapojilo 33 zemí včetně České republiky. V rámci projektu již byl proveden mezinárodní průzkum v roce 2011, který přinesl bohatá zjištění týkající se například kyberšikany, online závislosti či sextingu. Na základě tohoto průzkumu vzniklo mnoho publikací, které byly využity jako podklad při tvorbě doporučení na národní i evropské úrovni, dále pak v prevenčních a intervenčních programech a v pedagogické praxi.

Výzkumné zprávy a reporty z projektu EU Kids Online IV

Children’s experiences with cyberhate

Machackova, H.,Blaya, C., Bedrosova,M., Smahel, D., & Staksrud, E.(2020). Children’s experiences with cyberhate. EU Kids Online. https://doi.org/10.21953/lse.zenkg9xw6pua

 • Výzkumná zpráva mapující zkušenosti s fenoménem kybernenávisti (nenávistnými obsahy na internetu) u dětí a dospívajících ve věku 11-17 let napříč 10 evropskými zeměmi.
 • Zpráva je dostupná pouze v angličtině
EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. Doi: 10.21953/lse.47fdeqj01ofo

 • Hlavní výzkumná zpráva shrnující výsledky výzkumu EU Kids Online IV v 19 evropských zemích. Zpráva mapuje přístup k internetu, online aktivity, dovednosti a rizika a příležitosti na internetu u evropských dětí ve věku 9-16 let.
 • Zpráva je dostupná pouze v angličtině
EU Kids Online 2020: Technical report

Zlamal, R., Machackova, H., Smahel, D., Abramczuk, K., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2020). EU Kids Online 2020: Technical report. EU Kids Online. https://doi.org/10.21953/lse.04dr94matpy7

  • tento report detailně popisuje metodologii projektu EU Kids Online IV
  • naleznete v něm informace o povaze projektu, vývoji dotazníku, samplingu a sběru dat, etických otázkách, data managementu a konstrukci vah
  • report je dostupný pouze v angličtině
České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách

Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV–Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.

 • výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat
 • zpráva v češtině
 • zpráva v angličtině
The EU Kids Online 2018 survey: The Czech Republic Technical Report

EU Kids Online network. (2018). The EU Kids Online 2018 survey: The Czech Republic Technical Report.

 • technický report shrnující přípravu výzkumného šetření, plán sběru dat a práci s datovými maticemi
 • dostupný pouze v angličtině
Výsledky z dřívějších vln výzkumu

EU Kids Online II

 • shrnuje výsledky výzkumu 25,142 děužívajících internet ve věku 9-16 let a jejich rodičů
 • data byla sesbírána na jařa a v létě 2010 ve 25 evropských zemích
 • klíčová zjištění jsou dostupná v češtině: EUKO II

EU Kids Online III

 • výzkumná zpráva pouze v angličtině: EUKO III

Výzkumný tým


Výzkumné zprávy / reporty

Report: EU Kids online 2020 Report: EUKO IV v ČR * Report: Children's experiences with cyberhate

* Výzkumná zpráva pro ČR se zaměřuje na děti a dospívající v odlišném věkovém rozpětí (9-17 let), než zpráva EU Kids Online 2020 (9-16 let). Uváděná procenta se tedy mohou lišit.


Technické reporty

Technický report: EUKO 2020 Technický report: EUKO IV v ČR


Odkazy

web EU Kids Online

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info