Členové týmu

Základní údaje

Mgr. Jana Blahošová je doktorskou studentkou mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá excesivním užíváním internetu u adolescentů a jeho souvislostmi s vybranými faktory rodinného prostředí, například kvalitou vztahu dítěte a rodičů nebo rodičovskou mediací užívání. Mezi její další zájmy patří také behaviorální závislosti, zejména technologické a online závislostní chování u mladých lidí. Zároveň pomáhá jako asistentka v akademickém časopise Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

OCENĚNÍ

  • 2020 - Cena Inocence Arnošta Bláhy  
    Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
    Cena za mimořádnou bakalářskou práci

Publikace

Časopisecké články

2022

Konference

2022

2021

Popularizace

2023

2022

Mgr. Jana Blahošová


E-mail: blahosovajana@gmail.com
ResearchGate: Jana Blahošová
LinkedIn: Jana Blahošová


Oblasti výzkumného zájmu
  • online rizika a příležitosti
  • excesivní užívání internetu
  • technologické a online závislosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info