IRTIS získal projekt Špičkového výzkumu OP JAK: DigiWELL

Výsledky jedné z nejprestižnějších českých grantových výzev Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) byly zveřejněny. Mezi podpořené projekty patří i unikátní interdisciplinární projekt DigiWELL, na kterém se IRTIS významně podílí. Přečtěte si v článku více o této výzvě, DigiWELLu a jeho přínosu pro společnost.

8. 11. 2023

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) vyhlásil nedávno výsledky jedné z nejvýznamnějších českých grantových výzev – Špičkový výzkum. Cílem výzvy bylo podpořit výzkum interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření excelentních výsledků, které půjde v budoucnu prakticky aplikovat. Dalšími cíli bylo například zvýšit konkurenceschopnost České republiky na výzkumném poli v Evropě a rozvíjet mezinárodní spolupráci. Výzva Špičkový výzkum je mimo jiné jedinečná v tom, že lze díky ní financovat projekty v délce trvání 4,5 let s výdaji dosahujícími až 500 milionů korun. Mezi úspěšně podpořenými projekty je i DigiWELL, na kterém se podílí osm univerzit či výzkumných pracovišť napříč ČR – a IRTIS zde má významnou roli.

Co je DigiWELL?

DigiWELL, neboli Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu, je projekt řešitelky Steriani Elavsky z Ostravské univerzity, která je naší dlouholetou kolegyní také v IRTIS – spolupracovali jsme například v projektu Pohled do budoucnosti: porozumění vlivu technologií na wellbeing adolescentů. Cílem DigiWELLu je propojit špičkové vědce z osmi partnerských institucí a z různých oborů, kteří se zaměří na širokou oblast používání digitálních technologií v kontextu wellbeingu – fyzické, psychické a sociální životní pohody obyvatel. V projektu budeme mapovat a analyzovat dopady používání digitálních technologií na jednotlivce i společnost a zaměříme se také na vývoj nových metod a nástrojů pro zlepšení wellbeingu (např. nových aplikací a intervencí). Posléze budeme spolupracovat s technologickými firmami a vládními i neziskovými organizacemi, abychom společně přenesli naše nové poznatky do podoby, která bude mít praktické dopady a přínos pro celou společnost.

Role IRTIS v DigiWELLu

V rámci IRTIS povedeme výzkumný záměr s názvem „Krátkodobé a dlouhodobé dopady používání digitálních technologií na wellbeing obecné populace,“ který bude mít na starosti profesor David Šmahel.

Současný výzkum dopadů technologií na wellbeing je stále významně omezen z metodologického hlediska – především tím, že většina existujících studií je průřezového designu a tím nám poskytuje velmi omezené poznatky o dopadech technologií na wellbeing v čase. Cílem IRTISu v DigiWELL je na základě existujících i nově sbíraných dat a pomocí inovativních metod, jako je například ecological momentary assessment, zkoumat dopady technologií na různé formy wellbeingu. K tomu budeme používat pokročilé analytické metody, umožňující identifikovat vzorce používání technologií, které mohou být pro wellbeing prospěšné, ale také ty, které mohou mít negativní dopad. Tyto poznatky pak využijeme například v kolaboraci s technologickými firmami zabývajícími se vytvářením aplikací na podporu wellbeingu.

Druhým výzkumným záměrem, kde se náš tým zapojí, je „Experimentální výzkum technologií a wellbeingu“ docentky Martiny Hřebíčkové z Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Cílem této části projektu je zkoumat faktory, které ovlivňují aspekty spojené s adaptací a užívání eHealth a mHealth aplikací (aplikace chytrých telefonů na podporu obecného i psychického zdraví). Využívat k tomu budeme inovativní metody, například eye-tracking, a takto získané výsledky pak budou mít významný přínos pro zefektivnění eHealth a mHealth aplikací s potenciálem podporovat zdraví společnosti.

Projekt DigiWELL startuje od roku 2024 a my se velmi těšíme na nové výzkumy, zkušenosti a poznatky, které přinese nejen nám, ale i celé společnosti.

O projektu a našich výsledcích budeme průběžně informovat na našem webu a sociálních sítích FacebookX (Twitter). Pokud máte zájem na našich výzkumných záměrech s námi spolupracovat, neváhejte se nám ozvat!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info