Jaké jsou charakteristiky adolescentů používající mHealth aplikace?

Hayriye Gülec a David Šmahel se v posledním výzkumu zaměřili na adolescenty, kteří využívají takzvané mHealth aplikace, neboli aplikace monitorující uživatelovo zdraví. Na reprezentativním vzorku českých adolescentů zjistili, že mHealth aplikace využívá více než polovina dotazovaných. Jaké jsou jejich charakteristiky? Čtěte dnešní blog!

březen 2023 Hayriye Gülec

Na reprezentativním vzorku českých adolescentů jsme zkoumali, jaké charakteristiky mají adolescenti, kteří používají mobilní zdravotní aplikace (mHealth) k monitorování svého zdraví.

Naše zjištění ukazují, že:

  • Více než polovina adolescentů (58.2%) na svých zařízeních používá mHealth aplikace.
  • Adolescenti, kteří jsou starší, více fyzicky aktivní a mají větší eHealth literacy (mediální gramotnost související s elektronickým zdravím), používají mHealth aplikace častěji.
  • Ve chvíli, kdy rodiče mediovali děti ohledně vyhledávání informací o zdraví online, byli pro děti významným vzorem ovlivňující užívání mHealth aplikací.

Další výzkum je nutný k tomu, abychom zjistili, jak může používání mHealth aplikací souviset se zdravotním stavem a chováním adolescentů v dlouhodobém horizontu.

Jak citovat tuto studii?

Gulec, H., & Smahel, D. (2022). Individual and Parental Factors of Adolescents’ mHealth App Use: Nationally Representative Cross-sectional Study. JMIR mHealth and uHealth, 10(12), e40340. https://doi.org/10.2196/40340

Navrženo Freepikem

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info