Výzkum chování mladých na mobilu

Úvod

Co zkoumáme?

Cílem našeho výzkumu je zjistit, jaký vliv má používání mobilů na mladé lidi. Otázky, které se snažíme zodpovědět, jsou například: Jaké činnosti na telefonu mají na mladé lidi krátkodobě anebo dlouhodobě negativní či pozitivní vliv? Jak omezit online rizika a jak naučit mladé lidi bezpečnému chování s mobily?

Proč právě my dokážeme tyto obtížné otázky zodpovědět?

 • Jsme tým z Masarykovy univerzity, který už vedl světově unikátní výzkum – viz výsledky projektu EU Kids Online a rozhovory s vedoucím našeho týmu prof. Šmahelem o tomto výzkumu DVTV nebo ČT24.
 • Další naše výzkumné zprávy v českém jazyce najdete zde.
 • Jsme tým složený z psychologů, sociologů, informatiků a právníka. Umíme kombinovat metody technické s metodami psychologickými. V tom je tento výzkum zcela unikátní.
 • Více o nás si přečtěte v sekci Kdo jsme.

Podívejte se na rozhovor s Davidem Šmahelem v ČT 24

Proč je potřeba výzkum mladých lidí s využitím jejich mobilů a jak ho provést?

 • Dosavadní výzkumy používaly především dotazníky, které jsou často nepřesné. Aplikace v mobilu například mnohem přesněji změří časy trávené jednotlivými činnostmi na mobilu a pomůže lépe ohodnotit aktuální chování a online rizika. Proto na otázku „Jaký vliv má používání mobilů na mladé lidi?“ budeme moci odpovědět přesněji s pomocí autentických dat z mobilů.
 • V našem výzkumu budeme s využitím mobilní aplikace monitorovat chování mladých lidí na mobilu. Data budou anonymizována, bezpečně uchována a využita pouze k vědeckým účelům.
 • Anonymní data budou zpracována s využitím strojového učení. Tyto metody dokážou lépe ohodnotit, co mladý člověk na mobilu dělal a zda pro něj ta daná aktivita měla například nějaká rizika. Do budoucna tak budeme moci upozorňovat na rizika konkrétních aktivit na mobilech mnohem lépe než doposud!
 • Více se dočtete v sekci Proč je tento výzkum potřeba.

Proč není třeba bát se sdílení dat a jak to celé funguje?

 • Zjednodušeně lze říct, že se jen snažíme pochopit, jaký dopad mají mobily na mladé lidi. Děláme vše proto (jak technicky, tak po právní stránce), aby získaná data byla bezpečně uložená, anonymní a jejich zneužití bylo prakticky vyloučené. Samotná data navíc nejde propojit s účastníky výzkumu.
 • Pro pochopení celého procesu si projděte schémata na stránce Jak to celé funguje.

V případě zájmu Vám také rádi popíšeme chování a bezpečnost celého systému osobně – napište na irtis.muni@gmail.com.

„Myslím si že je dobré se tímto tématem zaobírat, a proto je třeba něco udělat. Aby z nás pak nebyli asociálové s obličejem přilepeným k displeji.“

Účastnice výzkumu Účastnice výzkumu
13 let

„Je správné si pomáhat a mít výzkumnou aplikaci, o které téměř nevíte. Pro výzkum velmi prospěšná a pro zkoumaného nenáročná aktivita. Jedna z pomocí pro lepší budoucnost.“

 Účastník výzkumu Účastník výzkumu
17 let

Chcete se výzkumu zúčastnit?

 • Načtěte QR kód, nebo na něj klikněte a vyplňte krátký vstupní dotazník
 • Informace pro účastníky naleznete v sekci Chci se zúčastnit
 • Výzkum je pouze pro uživatele mobilů s Androidem


Pro účastníky našeho výzkumu máme připraveno spoustu odměn!

Po každém ze čtyř výzkumných sběrů dat proběhne losování o poukázky do e-shopu Alza.cz:
25 poukázek v hodnotě 500 Kč
a
5 poukázek v hodnotě 2000 Kč.

Na konci celé studie pak proběhne velké losování o nejnovější PlayStation 5 a dva chytré mobilní telefony špičkové kvality.

Každý účastník také dostane Kartu respondenta Masarykovy univerzity, která bude srozumitelně shrnovat jeho/její používání mobilního telefonu (například kolik hodin denně v průměru tráví s telefonem, nebo které aplikace používá nejčastěji).

Svou šanci na výhru může každý účastník zvýšit tím, že bude vyplňovat denní dotazníky. Za jejich vyplňování získává mince s různou hodnotou, které se pak proměňují v losy.

Kdo jsme

Kdo jsme?

Jsme tým složený z psychologů, sociologů a informatiků a právníka. Působíme na Masarykově univerzitě na Fakultě sociálních studií a Fakultě informatiky (Katedra strojového učení a zpracování dat). Jsme také součástí interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti (IRTIS). Každý z nás má jinou expertízu a znalosti. Díky jedinečnému spojení našich zkušeností vytváříme unikátní přístup ke zkoumání autentického chování mladých lidí v online světě.

Pracujeme v projektu FUTURE, a to v rámci pracovní skupiny, která se zabývá výzkumem chování mladých na mobilu. Ta má za cíl vývoj inovativních metod pro zkoumání online chování mladých lidí. Více si o členech této pracovní skupiny můžete přečíst níže, a to kliknutím na jednotlivá jména.

Bez popisku

Členové týmu

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Bez popisku

David je profesorem na Fakultě sociálních studií a Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a je vedoucím výzkumného týmu IRTIS. Zabývá se dlouhodobě výzkumem dětí v kontextu pozitiv a rizik používání internetu. Je spoluautorem knihy "Digital Youth: The Role of Media in Development", která byla přeložena v Číně a Jižní Koreji. Je hlavním autorem aktuálního reportu, který mapuje používání internetu dětmi v 19 evropských zemích: EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. Pokud zrovna nevymýšlí další výzkumné projekty, hraje si s malou Rebekou nebo sportuje, jeho vášní jsou běh, kolo a běžky.

Kompletní profil Davida Šmahela

doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.

Bez popisku

Steri je výzkumnou pracovnicí na Fakultě Informatiky Masarykovy univerzity. V současné době je její výzkum zaměřen na mobilní technologie pro zlepšení behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí v České republice. V rámci svého výzkumu se zajímá o chování v oblasti zdraví a jeho psychologických dopadů napříč populacemi. Steri je autorkou publikací v mnoha mezinárodních časopisech a 16 let strávila v USA, kde obdržela doktorát (University of Illinois v Champaign-Urbana) a pracovala jako akademický pracovník (Penn State University v University Park). Steri působí také na Ostravské univerzitě a její další výzkumné zájmy zahrnují psychologii zdraví, pohybové aktivity, subjektivní pohodu/kvalitu života, vývoj dospělých a stárnutí, ženské zdraví a mind-body terapie (například jóga). Steri se ráda hrabe v hlíně, cvičí, čte sci-fi a blbne venku s dětmi.

kompletní profil steriani elavsky

RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.

Bez popisku

Jaromír je odborným asistentem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a vedoucí informatické části našeho týmu. Výzkumná část jeho pragmatického já se orientuje zejména na modelování a simulace, strojové učení a asistivní technologie pomáhající lidem s handicapem. V rámci své pedagogické činnosti se věnuje výuce předmětů z nejroztodivnějších koutů informatiky, od základů programování přes principy operačních systémů a počítačových sítí po oblasti sociální informatiky. Ve volném čase ho baví jeho děti, deskové hry a sportování, zejména pokud daný sport využívá jako hrací náčiní míč jakékoliv velikosti.

kompletní profil jaromíra plháka

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Bez popisku

Aleš Horák pracuje více než 20 let jako výzkumný pracovník v oblasti umělé inteligence a jazykových technologií, od roku 2014 na pozici vedoucího Katedry strojového učení a zpracování dat Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. V rámci výzkumu se zaměřuje na oblasti analýzy významu, dolování informací z textů, automatické rozpoznání stylu textu a navrhování specializovaných systémů na tvorbu ontologií, lexikografických databází a e-slovníků. Je spoluautorem systémů využívaných ve výzkumných i bezpečnostních projektech v desítkách institucí po celém světě.

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)

Bez popisku

Pavel je právník, který působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Pracuje v rámci centra excelence zaměřujícího se na problematiku související s kyberkriminalitou, kyberbezpečností a ochranou kritických informačních infrastruktur. Rovněž je odborným pracovníkem a lektorem na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci projektu dohlíží na právní stránku věci tak, aby byly dané postupy v pořádku a chránily nejen účastníky výzkumu, ale také samotné výzkumníky. Rád chodí na procházky se svou ženou a psem a také hraje v gothic-rockové kapele.

Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.

Bez popisku

Michał Tkaczyk, Ph.D. je postdoktorandský výzkumník na katedře Mediálních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií) a na Katedře Strojového učení a zpracování dat (Fakulta informatiky) na Masarykově Univerzitě v Brně. Mezi jeho vědecké a výzkumné zájmy patří souvislosti mezi užíváním médií, spánkem a pohodou dospívajících, proměny žurnalistiky v českém tisku, analýza mediálních a komunikačních obsahů, počítačová analýza textu. 

KOmpletní profil michala tkaczyka

Mgr. Jana Blahošová

Bez popisku

 Mgr. Jana Blahošová je doktorskou studentkou mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá excesivním užíváním internetu u adolescentů a jeho souvislostmi s vybranými faktory rodinného prostředí, například kvalitou vztahu dítěte a rodičů nebo rodičovskou mediací užívání. Mezi její další zájmy patří také behaviorální závislosti, zejména technologické a online závislostní chování u mladých lidí. Zároveň pomáhá jako asistentka v akademickém časopise Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Ve volném čase se věnuje pečení, psaní a cvičení jógy, a kdyby to šlo, chtěla by se živit ochutnáváním dobrého jídla.

Kompletní profil Jany Blahošové

Mgr. Michaela Lebedíková

Bez popisku

Michaela je doktorská studentka mediálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a náš juniorní výzkumník. Od roku 2017 zkoumá sexuálně explicitní média a jejich vliv na společnost. O tom, co a jak zkoumá, psalo například Aktuálně.cz. Ve rámci projektu pracuje v sociálně-vědní části týmu. Ve zbývajícím čase je zamilovaná do robota Karla, kterého si přeje adoptovat .

kompletní profil michaely lebedíkové

Mgr. Martin Tancoš

Bez popisku

Martin Tancoš je doktorandem psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se zpracováním intenzivních longitudinálních dat a objektivních dat z užívání smartphonů, rovněž provádí analýzu těchto dat pomocí lineárních multilevel modelů a strukturního modelování.

Kompletní profil Martina Tancoše

Mgr. Ondřej Sotolář

Bez popisku

Ondřej je doktorandem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a ve výzkumném týmu plní roli výzkumníka a také programátora. Zabývá se návrhem technologií, které v týmu slouží pro sběr dat a jejich zpracování. V magisterském studiu se zabýval anonymizací dat a tématem jeho doktorského výzkumu je aplikace strojového učení na interakci člověka s počítačem. Pro jeho profesní zkušenosti viz jeho LinkedIn. Ondra ve svém volném čase rád jezdí na kole.

kompletní profil ondřeje sotoláře

Mgr. Michal Schejbal

Bez popisku

Michal pracoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a je náš programátor zodpovídající za technické řešení. V týmu vyvíjel spolu s Jaromírem a Ondrou mobilní aplikaci ke sběru dat. Staral se mimo jiné o to, aby aplikace uměla vše, co si ostatní členové týmu vymyslí, a zároveň byla bezpečná a přívětivá pro naše účastníky výzkumu. Jeho současným zájmem je vývoj pro Android a wearables. Zajímá se také o progresivní technologie, jako je umělá inteligence. Michal má navíc zálibu v pěstování chilli papriček a testování toho, jak pálivé jídlo snese.

kompletní profil michala schejbala

Proč je tento výzkum potřeba

Přínosy výzkumu

Dosavadní výzkum mladých lidí a technologií získává své poznatky hlavně z dotazníků, ve kterých děti, mladí lidé rodiče a učitelé odpovídají na různé otázky ohledně používání technologií a online aktivit. Takové dotazování ale není příliš přesné, jelikož neumožňuje zachytit objektivně a do detailů, s čím děti a mladí lidé doopravdy přicházejí do styku, a jaký to má na ně vliv.

V současné době, kdy tráví děti a mladí lidé na mobilních zařízeních dvakrát více času než v roce 2010 (zdroj EU Kids Online 2020), již nepostačuje jen vědět hrubé odhady časů, činností a zážitků, které je potkávají online. Na to, abychom mohli posouvat výzkum vpřed a poskytovat relevantní informace pro vytváření bezpečného online prostředí, potřebujeme vědět, co konkrétně děti a mladí lidé na svých mobilních zařízeních dělají.

Například nejnovější výzkum našeho týmu zjistil, že 70 % českých dětí používá denně sociální sítě, 75 % českých dětí sleduje denně videa na YouTube a 73 % používá mobil ke komunikaci s rodinou a přáteli. Klademe si tak otázky, s jakými obsahy se na sociálních sítích setkávají? Jaký obsah shlížejí? Jak se na internetu baví? Jaký vliv pak tyto obsahy mají na chování dětí a jejich psychickou pohodu? Ačkoliv se v populárních médiích můžete dočíst nebo vidět v televizi, že technologie mají na lidi všeobecně negativní vliv, ve skutečnosti odpovědi na tyto otázky teprve hledáme.

Důležitá je i skutečnost, že množství aplikací, které mladí lidé používají ke komunikaci či zábavě, umožňuje těmto aplikacím získávat různá osobní data z jejich mobilních telefonů. Tyto informace jsou často využívány netransparentním způsobem zejména k marketingovým účelům (personalizovaná reklama a podobně) a vědci k nim nemají přístup. V rámci našeho projektu využíváme inovativních postupů pro sběr autentických dat, jež provádíme transparentně a s maximální pozorností k bezpečnosti získaných dat, které jsou využívány výhradně pro vědecké účely.

Jako jeden z mála týmů na světě chceme nastartovat novou vlnu výzkumu a analyzovat reálné chování. Vyvinuli jsme proto unikátní mobilní aplikaci, která bezpečně monitoruje autentické online chování mladých lidí na jejich mobilních telefonech. Tato aplikace sbírá přesné informace, ne reportované odhady. Zároveň jsme vyvinuli speciální anonymizační software, který zúčastněným poskytuje maximální možnou úroveň soukromí. Část našeho týmu tvoří zkušení programátoři a informatici, kteří se postarají o to, aby mobilní aplikace a data, která nasbírá, byly perfektně zabezpečené.

Využíváme nejnovější postupy strojového učení, které nám pomůže zpracovat obrovský objem dat, které od zúčastněných nasbíráme.

V hlavním sběru dat, probíhajícím v roce 2021, sledujeme jak autentické chování mladých lidí, tak i jejich každodenní životní pohodu a spojujeme tato data s jejich online aktivitou. Díky tomu budeme moci zachytit vliv technologií na duševní pohodu dětí s mnohem větší přesností, než s jakou se to dařilo v dosavadních výzkumech.

Bez popisku
Vzkazy od účastníků pilotních studií

Pilotní studie jsme prováděli po celý rok 2020 a jedná se o testovací fázi výzkumu, která předchází hlavní studii. Našim cílem bylo postupně otestovat, zda naše výzkumná aplikace správně funguje a zda naši účastníci rozumí všem výzkumným otázkám. Dále jsme zjišťovali, jak se mladistvým výzkum líbí a co můžeme zlepšit.

Dohromady jsme provedli tři pilotní studie, kterých se zúčastnilo téměř 90 mladistvých.  S nimi jsme simulovali reálnou podobu výzkumu, tedy vyplnění všech vstupních dotazníků a používání naší IRTIS aplikace po dobu 14 dnů, během kterých vyplňovali v aplikaci denní dotazníky. Po ukončení pilotních výzkumů jsme je poprosili, zda by nám nechali krátkou zpětnou vazbu o účasti ve výzkumu, vzkaz pro budoucí zájemce o výzkum. Zde si můžete přečíst některé z těchto vzkazů:


Dívka, 17 let
"Rozhodně doporučuji se zúčastnit. V podstatě o aplikaci celou dobu nevíte, až na případy, kdy je něco potřeba, a ten čas uběhl velmi rychle. Pokud vám nevadí se účastnit výzkumů, doporučuji, protože to bylo časově nenáročné a vyplňovat dotazníky mě bavilo."


Chlapec, 17 let
"Mobilní telefony dnes děti používají čím dál častěji, a to v raném věku. Musíme proto zajistit, aby to na ně do budoucna nemělo negativní vliv. To byla moje hlavní motivace."


Dívka, 14 let
"Podle mě je dobré se zúčastnit, protože se zjistí, kolik času mladí tráví na mobilu. Já jsem se zúčastnila, protože mě to zajímá a na vyplnění dotazníků stačí jenom pár vteřin."


Chlapec, 13 let
"Konečně můžete někomu pomoct, když budete na mobilu."


Dívka, 17 let
"Určitě je dobré zúčastnit se podobných výzkumů, protože svým každodenním životem můžete přispět k vypracování zajímavé studie."


Chlapec, 14 let
"Je to skvělá věc, která pomáhá ve výzkumu. Nijak to neomezuje a člověk pomůže dobré věci. Alespoň má význam mobil používat."


Dívka 15 let
"Jedná se o zcela výjimečnou zkušenost, která určitě obohatí kohokoliv mladého."

Jak to celé funguje

Účastník výzkumu si stáhne naši aplikaci z Google Play nebo ji do telefonu nainstalujeme na osobní schůzce. Do aplikace se přihlásí unikátními přihlašovacími údaji, které od nás obdrží, nezadává své jméno, kontakt ani jiné osobní údaje. Osobních schůzek se mohou účastnit také rodiče. Schůzky mimo jiné slouží k tomu, abychom zodpověděli případné dotazy a ujistili se, že účastníci našeho výzkumu rozumějí tomu, jaká data sbíráme, proč a jak s nimi budeme nakládat. Nechceme nic tajit, naopak chceme, aby účast každého byla dobrovolná a plně informovaná.

Abychom mohli komplexně zjistit, co mladí lidé na telefonech dělají, potřebujeme několik typů dat: snímky obrazovky, údaje ze senzorů v telefonu a data z krátkých dotazníků, které aplikace generuje automaticky 4x denně. Tato data budeme sbírat ve čtyřech sběrech dat v průběhu roku 2021 a jara 2022. Každý sběr trvá dva týdny (15 dní). Rádi bychom také obdrželi konverzace z Messengeru (od těch, kteří tuto aplikaci využívají) za celou dobu ročního výzkumu. Všechna data, která získáme, jsou uložena na zabezpečeném serveru, kde dochází k odstranění osobních údajů a jejich náhradě za náhodné jiné údaje podobného typu (tzn. příjmení za jiné smyšlené příjmení atd.). Kvůli obrovskému objemu dat a zachování soukromí všech účastníků výzkumu se toto děje automaticky, za pomocí počítačových programů. Pečlivě vyškolení sociální vědci přijdou do styku s velkým množstvím odosobněných dat o rozsahu statisíců řádků, ze kterých nelze poznat jednotlivé osoby. Po anonymizaci jsou původní data smazána a jediné, co si uchováváme pro analýzu, jsou data s nahrazenými osobními údaji, ve kterých nelze nikoho konkrétního identifikovat. Tento postup zaručí, že data budou chráněna a zároveň se nezkreslí jejich obsah.

Celý postup je v souladu s platnou právní úpravou a schválila ho Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity.

V našem výzkumu sbíráme tato data
Podrobnejší popis naleznete níže

1. Sběr snímků displeje

Aplikace každých 5 vteřin sbírá snímky obrazovky mobilního telefonu. Sbírání snímků obrazovky je možné jednoduše pozastavit pomocí tlačítka v aplikaci. Sesbírané obrazovky se, stejně jako ostatní data, odešlou na zabezpečený server Masarykovy univerzity, a to ve chvíli, kdy se mobil připojí na Wi-Fi (děje se tak z důvodu, abychom nečerpali mobilní data našich účastníků výzkumu). Pomocí speciálního softwaru převádíme získané snímky obrazovky na text. Text dále projde anonymizačním softwarem, který jsme speciálně vyvinuli pro tento projekt. Jiná než textová data, jako například obrázky a videa, budou smazána a nahradí je stručný text. To znamená, že se již existující programy pokusí automaticky detekovat, co se na obrázku nachází a uloží tuto informaci do databáze (např. muž jedoucí na kole v parku) nebo se pokusí zjistit název spouštěného videa v YouTube aplikaci. Anonymizační software nahradí osobní údaje za smyšlené osobní údaje a to tak, aby nebylo možné identifikovat zúčastněné ani jiné osoby, kterých se informace v datech mohou týkat. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s pravidly stanovenými Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR – a platnou právní úpravou. Jako osobní údaje v naší studii chápeme například jména obsahující příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla účtu a podobně. V praxi to znamená, že například křestní jméno a příjmení Jana Nováková software nahradí za jiné jméno a příjmení – třeba Magda Poličná. Tento anonymizační postup je momentálně jednou z nejpoužívanějších metod anonymizace dat v technologickém sektoru a kromě firem jako Microsoft či Google ho používá například letošní Sčítání lidí, bytů a domů v USA. Jakmile dojde k anonymizaci dat ze získaných snímků obrazovek, které si uchováme jenom po nezbytně nutnou dobu, budou smazány ze serveru, což zaručí, že k původním datům již nebudeme mít přístup.

Použitím anonymizačního softwaru je zachováno soukromí účastníků studie a nám vědcům to umožňuje interpretovat data bez ztráty kontextu. Anonymizované texty budou smíchané s texty od ostatních účastníků výzkumu a budou dlouhé více než stovky tisíc řádků – v takovém množství textu nebude možné rozeznat jednotlivé osoby. Text dále analyzují a zpracovávají pouze vyškolení výzkumníci z Masarykovy univerzity. Budou v něm hledat témata konverzací (např. koníčky, sport, zdraví) a obsah toho, co si adolescenti prohlíží – v textové podobě. To znamená, že nikdo neuvidí fotky, které si mladí lidé posílají, nebo obsah videí, která si prohlíží.

2. Sběr údajů ze senzorů

Kromě snímků obrazovek aplikace sbírá tato data:

 • Informace o názvu aplikace, která aktuálně běží na popředí, a čas v ní strávený
 • Informace o fyzické aktivitě (sbírá možné stavy – chůze, běh, dopravní prostředek, klid – automaticky detekované mobilním telefonem)
 • Informace o stavu baterie (v procentech)
 • Historii hovorů a SMS zpráv (pouze v době sběru)
 • Doteky obrazovky (informace charakteru, jestli se někdo dotýká obrazovky – ano/ne)
 • Připojená sluchátka (v rozsahu ano/ne)
 • Přehrávání hudby v telefonu (v rozsahu ano/ne)

Sběr těchto dat probíhá po celou dobu (tj. po dobu dvou týdnů) a tato data se načítají na zabezpečený server vždy, když se zúčastněný přihlásí na Wi-Fi. Tyto údaje nikdy nebudeme spojovat s konkrétním člověkem a budeme k nim přistupovat s maximální možnou mírou zabezpečení. Budeme pracovat s informacemi od všech zúčastněných najednou, agregovat je, vytvářet z nich grafy, tabulky a dále je zkoumat.

3. Dotazníkové šetření

Do aplikace budou v průběhu dne přicházet čtyři krátké dotazníky dotazující se na denní činnosti, používání technologií nebo aktuální emoční rozpoložení. Za vyplňování těchto dotazníků účastníci získávají mince, které se později přepočítají na losy a zvyšují tak šance na výhru některé z cen.

4. Sběr konverzací z Messengeru

Na závěr po konci sběru sesbíráme se souhlasem účastníků konverzace z aplikace Messenger, a to od 28. 5. 2021 do konce sběru dat. Konverzace z Messengeru si podle námi dodaného návodu stahují účastníci studie sami do počítače a následně je nahrají do námi poskytnuté aplikace, která automaticky a bezpečně nahraje jenom texty. Obrázky, fotky a jiné soubory nenahraje. Data odešle šifrovaným způsobem na zabezpečený server. Texty konverzací budou anonymizovány a osobní údaje budou tak, jako je tomu u snímků obrazovek, nahrazeny náhodnými jinými údaji. K sociálním vědcům, kteří data budou analyzovat, se dostanou pouze anonymizované konverzace. Původní konverzace se ze serveru po nezbytně dlouhé době nenávratně smažou.

Chci se účastnit

Koho hledáme?

Mladé lidi – kluky nebo holky, kterým je 13-17 let, používají mobilní telefon s operačním systémem Android verze 5 (Lollipop) a vyšší (Android 5 byl vydán v roce 2014) a připojují se pravidelně na internet pomocí Wi-Fi. Hledáme ideálně účastníky, kteří používají alespoň někdy ke komunikaci Messenger, baví je být na mobilu a rádi na něm tráví čas. Kromě navštěvování sociálních sítí a YouTube například hrají různé kreativní hry nebo se zajímají o své koníčky i online.

K čemu bude moje účast dobrá?

V roce 2020 proběhlo několik pilotních studií, jejichž cílem bylo výzkumnou aplikaci otestovat a zajistit, aby fungovala tak jak má. Více o pilotních studiích a zkušenostech a názorech dětí si můžete přečíst v kartě Proč je tento výzkum potřeba.

V roce 2021 proběhne hlavní studie. Jejím cílem je sběr dat, která nám pomohou zodpovědět předem stanovené otázky týkající se toho, zda má používání mobilů vliv na životní pohodu mladých lidí, a to jak krátkodobý či dlouhodobý, tak pozitivní či negativní. Hlavní studie je rozdělená do čtyř sběrů dat v průběhu celého roku 2021 a jara 2022. Sběr dat z telefonů respondentů a vyplňování dotazníků bude probíhat pouze v těchto dvoutýdenních úsecích, nikoliv v průběhu celého roku. O aplikaci a způsobu sběru dat si můžete přečíst v kartě Jak to celé funguje.

Anonymizovaná data účastníků z obrazovek telefonů a z Messengeru, která nám poskytnou, budou sloužit k tomu, abychom získali autentická data o komunikaci mladistvých. V praxi to znamená, že anonymizované texty, které od účastníků získáme, ručně projdou vyškolení vědci a označí v nich pozitivní a negativní jevy. Tyto ručně označené texty budou sloužit jako podklad pro strojové učení. Strojové učení je počítačový algoritmus, který následně pomocí matematických a statistických metod dokáže zpracovávat text automaticky. To nám umožní analyzovat rozsáhlá data, která od našich účastníků získáme. Zjistíme tak, s jakými obsahy přicházejí mladí lidé na svých telefonech do styku nebo která témata jsou v jejich životě důležitá. Naše výzkumná zjištění pomohou nejen dalším vědcům, ale budou mít široká uplatnění i v praxi: pro mladé lidi, jejich rodiče a pedagogy, ale také jedince vyvíjející vzdělávací a podpůrné aplikace určené pro mladistvé.

Pokud se chcete účastnit, vyplňte prosím vstupní dotazník, který naleznete ZDE, nebo načtěte QR kód. Přihlášení není závazné a z výzkum můžete kdykoliv odejít. Protože hledáme mladé lidi, kterým ještě nebylo 18 let, potřebujeme kromě jejich souhlasu také souhlas alespoň jednoho z rodičů. Informované souhlasy, které podepisují účastníci výzkumu a jejich rodiče naleznete zde - formulář pro rodiče, formulář pro dospívající. Pro účast ve studii stačí vyplnit poslední stranu obou informovaných souhlasů a poslat nám jejich sken nebo čitelné fotografie na email irtis.muni@gmail.com.

Co výzkumem získám?

Pro účastníky našeho výzkumu máme připraveno spoustu odměn! Po každém ze čtyř výzkumných sběrů dat proběhne losování o poukázky do e-shopu Alza.cz: 25 poukázek v hodnotě 500 Kč a 5 poukázek v hodnotě 2000 Kč. Na konci celé studie pak proběhne velké losování o nejnovější PlayStation 5 a dva chytré mobilní telefony špičkové kvality. Každý účastník také dostane Kartu respondenta Masarykovy univerzity, která bude srozumitelně shrnovat jeho/její používání mobilního telefonu (například kolik hodin denně v průměru tráví s telefonem, nebo které aplikace používá nejčastěji). Svou šanci na výhru může každý účastník zvýšit, a to tak, že bude vyplňovat denní dotazníky. Za jejich vyplňování získává mince s různou hodnotou, které se pak proměňují v losy.

Máte k tomu nějaké dotazy?

Napište přímo vedoucímu týmu profesorovi Šmahelovi na e-mail: smahel@fss.muni.cz

Chcete se zúčastnit?

 • Načtěte QR kód, nebo na něj klikněte a vyplňte krátký vstupní dotazník
 • Výzkum je pouze pro uživatele mobilů s Androidem


Pro účastníky našeho výzkumu máme připraveno spoustu odměn!

Po každém ze čtyř výzkumných sběrů dat proběhne losování o poukázky do e-shopu Alza.cz:
25 poukázek v hodnotě 500 Kč
a
5 poukázek v hodnotě 2000 Kč.

Na konci celé studie pak proběhne velké losování o nejnovější PlayStation 5 a dva chytré mobilní telefony špičkové kvality.

Každý účastník také dostane Kartu respondenta Masarykovy univerzity, která bude srozumitelně shrnovat jeho/její používání mobilního telefonu (například kolik hodin denně v průměru tráví s telefonem, nebo které aplikace používá nejčastěji).

Svou šanci na výhru může každý účastník zvýšit tím, že bude vyplňovat denní dotazníky. Za jejich vyplňování získává mince s různou hodnotou, které se pak proměňují v losy.

Informované souhlasy

Formulář pro rodiče Formulář pro dospívající

Instruktážní videa

Aby užívání IRTIS aplikace bylo pro mladistvé co nejsnazší, vytvořili jsme pro ně instruktážní videa ve spolupráci se Studex.tv. Videa popisují instalaci aplikace, co všechno aplikace umí a jak se ovládá a také to, jak si stáhnout konverzace z Messengeru a Whatsappu a nahrát je do anonymizačního nástroje. Tyto konverzace následně v anonymizované podobě využíváme pro další zkoumání. Více o anonymizaci si můžete přečíst ZDE.

Bez popisku

Instalace aplikace

Jak nainstalovat a spustit aplikaci IRTIS App
Jak nainstalovat a spustit aplikaci IRTIS App pro asijské telefony

Funkce aplikace

Jak funguje IRTIS App

Stahování dat

Jak stáhnout konverzace z Messengeru
Jak stáhnout konverzace z WhatsAppu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info