Nová studie: Dospívající s kvalitním rodinným zázemím vídají méně škodlivých obsahů na internetu

24. 3. 2021

Dospívající se mohou na internetu potkat s různými škodlivými obsahy. Kteří adolescenti takové obsahy vídají častěji? V článku představujeme výsledky naší nové studie, na které pracovali Nikol Kvardová, David Šmahel a Hana Macháčková z IRTIS společně s vývojovou psycholožkou Kaveri Subrahmanyam z California State University. Studie vyšla v prestižním časopisu Journal of Youth and Adolescence.

Ačkoliv internet poskytuje dětem a dospívajícím mnoho příležitostí a výhod, nese s sebou i určitá rizika. Jedním takovým rizikem jsou škodlivé obsahy, na které děti mohou na internetu narazit. Škodlivé obsahy se na internetu mohou objevovat ve formě fotografií, videí nebo textů a týkají se například sebepoškozování, sebevražedných tendencí, poruch příjmu potravy, násilí, užívání návykových látek anebo to mohou být různé nenávistné obsahy.

Protože prohlížení škodlivých obsahů může mít pro dospívající negativní důsledky (např. Branley & Covey, 2017; Keipi et al., 2018), je důležité zjistit, které faktory zvyšují riziko vystavování těmto obsahům a které před škodlivými obsahy naopak chrání. V našem výzkumu jsme zjišťovali, jestli:

  • dospívající s emočními problémy a potřebou vyhledávat nové a vzrušující zážitky (tzv. sensation-seeking) častěji vídají škodlivé obsahy na internetu
  • dospívající, kteří mají kvalitní rodinné prostředí a podporu od kamarádů, naopak vídají škodlivé obsahy méně často.

Studie zahrnovala 4473 dospívajících ve věku 12 až 16 let z České republiky, Finska a Španělska. Výsledky ukázaly, že dospívající s vyššími emočními problémy a potřebou vyhledávat vzrušující zážitky častěji vídali škodlivé obsahy na internetu ve všech třech sledovaných zemích. Naopak dospívající s kvalitním rodinným prostředím sledovali škodlivé obsahy méně často, což se ukázalo také ve všech zemích. Role podpory kamarádů se mezi zeměmi lišila a mírně zvyšovala vystavení škodlivým obsahům pouze u finských dospívajících. Toto zjištění bylo v rozporu s očekáváním, že podpora od kamarádů bude dospívající před škodlivými obsahy na internetu chránit. To může být způsobeno tím, že dospívající dělají s kamarády společné online aktivity, které mohou zahrnovat i vyhledávání škodlivých obsahů.

Naše výsledky ukázaly, že rodina může hrát významnou roli v ochraně dospívajících před škodlivými obsahy na internetu. Vliv kamarádů se může naopak lišit: na jednu stranu mohou poskytovat potřebnou podporu a chránit dospívající, v některých případech ale mohou vystavení škodlivým obsahům naopak zvyšovat. Je proto potřeba, aby rodiče a ti, kteří pracují s dětmi, zohledňovali možnou dvojí roli kamarádů a aktivně s dospívajícími diskutovali, co spolu s kamarády na internetu dělají a zda se na internetu setkávají se škodlivými obsahy.

Zdroje:

Kvardova, N., Smahel, D., Machackova, H., & Subrahmanyam, K. (2021). Who Is Exposed to Harmful Online Content? The Role of Risk and Protective Factors Among Czech, Finnish, and Spanish Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 1-17. DOI: 10.1007/s10964-021-01422-2

Branley, D. B., & Covey, J. (2017). Is exposure to online content depicting risky behavior related to viewers’ own risky behavior offline? Computers in Human Behavior, 75, 283–287. DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.023

Keipi, T., Räsänen, P., Oksanen, A., Hawdon, J., & Näsi, M. (2018). Exposure to online hate material and subjective well-being: A comparative study of American and Finnish youth. Online Information Review, 42(1), 2–15. DOI: https://doi.org/10.1108/OIR-05-2016-0133

Titulní obrázek: pressfoto / Freepik.com

Studie je dostupná zde

Škodlivé obsahy na internetu

Graf zobrazuje procento českých dospívajících ve věku 12-16, kteří na internetu vídají uvedné škodlivé obsahy alespoň jednou měsíčně.

Data pochází výzkumu EU Kids Online IV.

kompletní výsledky EU Kids Online IV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info