Postoje k jídlu a depresivní symptomy Tureckých LGBTIQ osob

Hayriye Güleç spolu s kolegy zkoumala postoje k jídlu a depresivní symptomy u skupiny LGBTIQ lidí z Turecka. Výsledky publikoval časopis Frontiers in Psychiatry. Přečtěte si níže na co Hayriye a kolegové přišli!

prosinec 2022 Hayriye Gülec

Lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, intersexuálové a queer (LGBTIQ) lidé jsou často stigmatizováni kvůli svému menšinovému postavení. V nedávné studii jsme zkoumali (1) postoje k jídlu a depresivní symptomy u vzorku sexuálních menšin z Turecka, které se identifikují jako LGBTIQ, a (2) zkoumali jsme roli stresorů sexuálních menšin mimo potenciální prediktory postojů k jídlu a depresivních symptomů u této populace. Naše zjištění ukázala, že

Bez popisku

narušené postoje k jídlu byly predikovány přiřazeným ženským pohlavím při narození, vyšším skóre deprese, sociální izolace a celkového počtu heterosexuálních zkušeností a nižším stresem souvisejícím s heterosexuálními zkušenostmi

Bez popisku

depresivní symptomy byly předpovězeny ženským pohlavím při narození, lesbickou sexuální orientací, poruchou stravovacích postojů, zvýšením generalizované úzkosti a stresem souvisejícím s každodenními heterosexuálními zkušenostmi

Tato zjištění poukazují na významnou roli stresorů sexuální menšiny v predikci narušených postojů k jídlu a depresivní symptomatologie nad rámec obecných psychosociálních faktorů zranitelnosti. Zdůrazňují potřebu vypracovat strategie na snížení předsudečných postojů na společenské úrovni a zlepšit dovednosti LGBTIQ osob při zvládání stresorů sexuálních menšin v Turecku.

PLNÝ TEXT STUDIE

Jak citovat tento výzkum?

Gulec, H., Torun, T., Prado, AS., Bauer, S., Rummel-Kluge, C., & Kohls, E. (2022). Eating attitudes and depressive symptoms in a LGBTIQ sample in Turkey. Frontiers in Psychiatry 13, 1014253. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1014253

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info