Účast na Workshopu o agresi v Jeně

Minulý týden naše členky Marie BedrošováHana Macháčková navštívily třídenní 26. Workshop o agresi v německé Jeně.

14. 11. 2022

Workshop je každoroční konference, na níž se setkávají vědci z celého světa, aby diskutovali a prezentovali svou práci o různých formách agrese, včetně kybernetické agrese. Hlavním tématem letošního ročníku byla povaha a prevence politického násilí, prezentace se však zabývaly různými formami agrese a násilí.

Marie představila svou studii (na které pracovala spolu s Nikol Kvardovou a Hanou Macháčkovou), která zkoumala hodnocení kybernetických útoků založených na váze ze strany přihlížejících. Konkrétně zkoumala morální neangažovanost dospívajících v podobě obviňování obětí a minimalizace následků kybernetických nenávistných útoků na Instagramu. Studie ukázala, že obviňování oběti je vyšší v případě oběti, která je plus-size, ve srovnání s obětí, která je hubenější. Studie byla přijata k publikaci v časopise Journal of Interpersonal Violence. Abstrakt a celou prezentaci najdete níže.

Marie a Hana se také zúčastnily mnoha zajímavých panelů, například o kybernetické nenávisti a nenávistných projevech; o předsudcích, sociálních normách a meziskupinové nevraživosti; a hlavních projevů o hypotéze frustrace a agrese (přednesl ji vážený prof. Arie Kruglanski!) a konspiračních teoriích a masové radikalizaci. Setkali se také s mnoha kolegy z oblasti výzkumu agrese (kteří jsou paradoxně těmi nejmilejšími lidmi na světě).

Zbyl také čas na prohlídku města Jena a na německé pivo. Marie i Hana se těší na účast na dalších workshopech o agresi - příští rok v Londýně!

PROHLÉDNĚTE SI CELOU PREZENTACI

Obviňování obětí ze strany přihlížejících a minimalizace následků kybernetických útoků založených na váze: Role postojů zaměřených proti tloušťce, online body-positive obsahu a pohlaví

Kybernetická nenávist označuje nenávistné projevy, které útočí na skupinovou identitu a které jsou motivovány meziskupinovou zaujatostí. Může být motivován politicky nebo se zaměřuje na menšiny. Tělesný vzhled, a konkrétně váha, jsou však častým důvodem kybernetických útoků mezi dospívajícími. Tato studie se s využitím mezisubjektového experimentálního designu zaměřuje na přihlížející takových útoků na Instagramu. Zkoumáme hodnocení situace přihlížejícími v podobě dvou mechanismů morálního odpojení - obviňování oběti a minimalizace následků - a porovnáváme hodnocení útoků, které jsou diverzifikovány podle hmotnosti oběti (tj. oběť, která je plus-size, a oběť, která je hubenější). Zkoumáme také moderující roli předsudků přihlížejících vůči lidem, kteří jsou plus-size, v podobě tzv. anti-fat postojů, jejich četnosti sledování online obsahu pozitivního na tělo a pohlaví. Data studie pocházejí z online průzkumu provedeného v roce 2020 na reprezentativním vzorku 658 českých adolescentů ve věku 13-18 let. Naše hypotézy jsme testovali pomocí strukturního modelování. Výsledky ukazují, že oba mechanismy morální neangažovanosti fungují odlišně. Zobrazená hmotnost oběti ovlivnila tendenci přihlížejících k obviňování oběti: adolescenti obviňovali oběť, která je plus-size, více než oběť, která je hubenější, ale hmotnost oběti neměla žádný vliv na minimalizaci následků incidentu. U obviňování oběti byl zjištěn moderující účinek postojů proti tloušťce a pohlaví. Přihlížející s vyššími postoji proti tloušťce a chlapci obviňovali oběť plus-size více než oběť štíhlejší. Na druhou stranu nebyl zjištěn žádný moderující účinek četnosti sledování online obsahu pozitivního na postavu ani u jednoho z mechanismů morálního odpojení. Výsledky jsou diskutovány s ohledem na rozdíly mezi oběma mechanismy, na to, jak mohou být využity v následném výzkumu kybernetické úchylky, a na praktické důsledky pro programy vzdělávání a prevence mládeže.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info