Safer Internet Day: Co je to kybernenávist a jak často se s ní děti a dospívající setkávají

9. 2. 2021

Na internetu se stále častěji můžeme setkat s nenávistnými obsahy nebo komentáři, což se týká také dětí a dospívajících. Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) proto chceme upozornit na tuto tematiku s využitím dat z výzkumu EU Kids Online. Jak data ze sedmi evropských zemí ukazují, nějakou (nutno ale zdůraznit že převážně sporadickou) zkušenost s kybernenávistí mělo nejméně každé páté dítě ve věku 11-17 let. Konkrétně v České republice pak dokonce více než polovina dětí v tomto věku.

Nenávistné obsahy a komentáře, které se šíří na internetu nebo pomocí počítačů a mobilních telefonů nazýváme také jako kybernenávist. Jedná se o formu tzv. „hate speech“ neboli nenávistných projevů, které útočí na skupiny lidí nebo na jednotlivce kvůli jejich skupinové příslušnosti nebo skupinovým charakteristikám. Často se jedná o něčí původ, etnicitu, nebo náboženské vyznání, čemuž jsme se věnovali i v našem výzkumu. Nenávistné projevy ale mohou útočit na lidi také kvůli jejich sexualitě, genderu, věku, politické příslušnosti či třeba postižení. Mohou mít formu nenávistných zpráv, komentářů a diskuzních příspěvků, ale také obrázků a videí, které jsou sdílené a šířené na populárních mediálních platformách a sociálních sítích.

Kybernenávist je zraňující pro oběti, na které cílí, ale má negativní dopady také na svědky těchto projevů. Setkání s kybernenávistí ovlivňuje naši důvěru v ostatní lidi a souvisí také s nižší životní spokojeností. Proto je důležité se touto problematikou zabývat. Zásadní je to i u mladých uživatelů internetu, kteří mnohdy nemají dostatečné zkušenosti, jak se s takovými obsahy vypořádat a mohou být pro ně tedy ještě více zraňující.

„Zásadní je v rodině a ve školách vytvářet prostředí tolerance a otevřené komunikace, ve kterém se děti nebojí svěřit se zraňujícími zkušenostmi z internetu“

Marie Bedrošová Marie Bedrošová
odbornice na kybernenávist

Data z výzkumu EU Kids Online ukazují, že s kybernenávistí se setkává minimálně každé páté dítě v zapojených evropských zemích, které se na tuto zkušenost ptaly dětí ve věku 11 až 17 let. V České republice je to dokonce více než polovina dětí a dospívajících. Starší děti se s kybernenávistí setkávají častěji než ty mladší. Souvisí to mimo jiné s tím, že jsou na internetu více aktivní a navštěvují různé platformy, kde se s těmito obsahy mohou setkat. Mezi dívkami a chlapci v tomto ohledu nejsou výrazné rozdíly. Nejvíce dětí uvedlo, že se s takovýmito obsahy setkalo jen sporadicky nebo na ně narazilo párkrát za měsíc. Na druhou stranu, 12 % českých dětí uvedlo, že se s kybernenávistí setkalo alespoň jednou za týden a u 6 % dětí tomu bylo každý nebo skoro každý den. Podobný trend ve frekvenci zkušenosti setkání se s kybernenávistí byl nalezen i v dalších zemích zapojených ve výzkumu.

Obětí kybernenávisti bylo mezi dětmi méně, v České republice se jednalo asi o 8 % dětí. Podobně tomu bylo i u počtu agresorů, kteří přiznali, že nenávistné zprávy a komentáře sami posílali ostatním. Bylo to asi 5 % českých dětí. V obou případech se jednalo spíše o sporadické útoky. Marie Bedrošová, odbornice na kybernenávist a jedna z autorek reportu, k tomu říká: „Ačkoliv se jedná o menší procenta, neměli bychom je přehlížet, protože pro oběti to může být velmi zraňující zkušenost. Kybernenávist většinou útočí na neměnné a vrozené součásti naší identity, jako je například náš rodinný původ nebo sexualita a bývá často spojena také s útoky a diskriminací zažívanou v jiných kontextech a v offline světě. Zásadní je v rodině a ve školách vytvářet prostředí tolerance a otevřené komunikace, ve kterém se děti nebojí svěřit se zraňujícími zkušenostmi z internetu někomu, komu důvěřují a požádat jej nebo jí o pomoc, pokud by to bylo potřeba.“

Nenávistné obsahy mnohdy cílí na skupiny lidí, kteří jsou v daném kontextu vnímaní jako něčím odlišní, a jejich autoři využívají předsudků a stereotypů o těchto lidech, které nejsou založené na pravdivých skutečnostech nebo je zkreslují. Je proto důležité vzdělávat děti a dospívající v tom, jak hodnotit informace na internetu a jak ověřovat jejich pravdivost, aby nepravdivé a zkreslené informace dokázali odhalit a kriticky číst.

Nenávistné projevy a obsahy jsou problematické pro společnost jako takovou, nejenom pro jejich oběti, protože vyvolávají pocity strachu a ohrožení a narušují společenskou soudržnost a sociální důvěru mezi lidmi. Účinný boj proti kybernenávisti bude znamenat zapojení a společné úsilí více stran – pedagogů, rodičů a samotných dětí a dospívajících, ale také odborníků, zákonodárců a poskytovatelů internetových služeb. První a nejdůležitější krok však spočívá v podpoře tolerance a netoxického online prostředí. To je třeba provést nejenom ve škole a doma, ale také ve veřejné sféře.

Autorka: Marie Bedrošová


Více o projektu EU Kids Online, který se zabýval i jinými online riziky a zkušenostmi, se dočtete na našich stránkách, kde je k dispozici také zpráva o online zkušenostech dětí a dospívajících z 19 evropských zemích (v angličtině) a zpráva o zkušenostech českých dětí a dospívajících (v češtině).

Více o mezinárodní kampani Safer Internet Day můžete naleznout na jejích anglických stránkách zde.

Zdroj titulního obrázku: Designed by vectorjuice / Freepik

Výzkum EU Kids Online o kybernenávisti

Projekt EU Kids Online IV zkoumal v letech 2017-2019 zkušenosti dětí a dospívajících na internetu v 19 evropských zemích.

Do výzkumu zaměřeného konkrétně na kybernenávist u dětí ve věku 11-17 let se zapojilo 7 zemí a celkem 6 999 dětí a dospívajících.

Zapojené země: Česká republika, Francie, Itálie, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko.

Výzkum se zajímal o tři zkušenosti: setkání s kybernenávistí, oběti kybernenávisti a kybernenávistné útoky.

Celý report, který prezentuje data z deseti evropských zemí (včetně zemí, ve kterých nebyla dostupná data pro celou věkovou skupinu 11-17 let), je volně k dispozici v angličtině.

stáhnout report

Setkání s kybernenávistí

Viděl/a jsi NĚKDY v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH na internetu nenávistné nebo ponižující zprávy či komentáře zaměřené proti lidem nebo určitým skupinám lidí? (Mohlo to být například proti muslimům, přistěhovalcům, Romům atd.)?
(Procento dětí, které odpověděly ANO).

Oběti kybernenávisti

Dostal/a jsi NĚKDY v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH na internetu takové nenávistné nebo ponižující zprávy nebo komentáře, které byly namířeny proti tobě nebo skupině lidí, do které patříš? (Skupinou myslíme například muslimy, přistěhovalce, Romy atd.)
(Procento dětí, které odpověděly ANO).

Kybernenávistné útoky

Poslal/a jsi ty NĚKDY v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH na internetu takové nenávistné nebo ponižující zprávy nebo komentáře, které byly namířeny proti lidem nebo určité skupině lidí, do které patříš? (Mohlo to být například proti muslimům, přistěhovalcům, Romům atd.)?
(Procento dětí, které odpověděly ANO).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info