Výzkum vlivu pozitivních komentářů týkající se vzhledu na sociálních médiích na nespokojenost s tělem dospívajících

Fotografie zobrazující fyzický vzhled lidí na sociálních médiích jsou typicky doprovázeny pozitivními komentáři, které je chválí (např. „Super postava!“). V našem novém výzkumu, jehož autorkami jsou Nikol Kvardová, Hana Macháčková a Hayriye Gulec, jsme zkoumaly, jak takové komentáře na sociálních médiích ovlivňují nespokojenost s tělem adolescentů. Studie byla provedena v rámci projektu FUTURE a publikována v časopise Body Image.

říjen 2023 Nikol Kvardová

Autorem obrázku je Freepik
Bez popisku

Sociální média, která adolescenti často používají jako jsou Instagram nebo TikTok (Pew Research Center, 2022), jsou dobře známá pro svoji zaměřenost na fyzický vzhled. Značná část obsahu na těchto platformách totiž zahrnuje fotografie atraktivních lidí (například extrémně hubená a svalnatá těla, digitálně upravené fotografie obličejů bez jakýchkoliv „nedostatků“). Avšak naplnit tyto normy týkající se vzhledu, které sociální média podporují, je pro většinu adolescentů obtížné. Není tak překvapující, že používání sociálních médií je spojováno s nespokojeností s tělem a chováními spojenými s poruchami příjmu potravy (diety, přehnané zabývání se váhou nebo tvarem těla; Holland & Tiggemann, 2016).

Nicméně, výzkumu zabývající se rolí komentářů, které vzhledové standardy na sociálních médiích podporují je nedostatek. S cílem adresovat tento nedostatek jsme provedli výzkum zabývající se vlivem pozitivních komentářů týkající se vzhledu na nespokojenost s tělem adolescentů, zahrnující 613 adolescentů (52 % dívek) ve věku 13-18 let.

Překvapivě jsme zjistili, že pozitivní komentáře ohledně vzhledu, které chválily fotografie atraktivních těl, zvyšovaly nespokojenost s tělem pouze u dívek, ne u chlapců. Jedním možným vysvětlením je, že chlapci vnímají pozitivní komentáře ohledně vzhledu na sociálních médiích méně vážně a spíše humorně, což je může chránit vůči škodlivému vlivu těchto komentářů na nespokojenost s tělem (Paddock & Bell, 2021). Také jsme zjistili, že pozitivní komentáře způsobily více nespokojenosti s tělem u dospívajících, kteří vnímali zobrazená těla jako velmi atraktivní. Tento předběžný výsledek naznačuje, že někteří adolescenti nepovažují stereotypně hubená a svalnatá těla na sociálních médiích za zvlášť atraktivní, což by je mohlo chránit před pocitem nespokojenosti s vlastním tělem. Avšak v tomto ohledu je třeba počkat na zjištění dalšího výzkumu.

Bez popisku

Na druhou stranu, pozitivní komentáře ohledně vzhledu působily stejnou míru nespokojenosti s tělem bez ohledu na tendenci adolescentů přijímat atraktivní normy vzhledu ze sociálních médií, upřednostňovat roli fyzického vzhledu ve svém životě nebo oceňovat svá těla navzdory "nedokonalostem". Tento výsledek byl nečekaný a vybízí k dalšímu zkoumání toho, jaké psychologické vlastnosti určují, jak pozitivní komentáře na sociálních médiích nespokojenost s tělem ovlivňují.

Naše výsledky naznačují, že pozitivní komentáře ohledně vzhledu na sociálních médiích by mohly zhoršovat nespokojenost s tělem u dospívajících dívek a poukazují na subjektivně vnímanou atraktivitu vzhledů na sociálních médiích jako potenciálně důležitý faktor, který by mohlo být důležité zohlednit při prevenci negativního vlivu sociálních médií na body image (tj. jak se lidé cítí a smýšlí o svém těle). Co se týče chlapců, budoucí výzkum by se měl zaměřit na poskytnutí více poznatků o tom, jestli a jak pozitivní komentáře na sociálních médiích jejich nespokojenost s tělem ovlivňují.

Bibliografie:
Pew Research Center (2022, August 10). Teens, Social Media and Technology 2022. https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/

Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image, 17, 100–110. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.02.008

Paddock, D. L., & Bell, B. T. (2021). “It’s Better Saying I Look Fat Instead of Saying You Look Fat”: A Qualitative Study of U.K. Adolescents’ Understanding of Appearance-Related Interactions on Social Media. Journal of Adolescent Research, 1, 1–29. https://doi.org/10.1177/07435584211034875


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info