Začínáme s unikátním výzkumem dopadů ICT na mladé!

26. 5. 2021

Po dlouhých přípravách spouštíme ve spolupráci s agenturami STEM/MARK a Data Collect rozsáhlé longitudinální šetření dětí, dospívajících a jejich rodičů. V něm se zaměřujeme na používání internetu, chytrých telefonů a celé řady dalších aspektů života dnešních rodin, které mohou ovlivňovat a spolurozhodovat o tom, jak internet ovlivňuje naše životy.

Tento výzkum je jedinečný svým rozsahem a zároveň i hloubkou, do které chceme daná témata prozkoumat. Data budeme sbírat na dvou rozsáhlých reprezentativních vzorcích dospívajících a jejich rodičů. Šetření u nich budeme provádět opakovaně každých 6 měsíců - to nám umožní sledovat, jak se používání digitálních technologií vyvíjí s věkem. Zároveň díky tomu budeme moci odlišit příčiny od následků a tedy přinést opravdu spolehlivé zjištění o tom, jaké mají digitální technologie dopady na zdraví a životní pohodu mladých.

Longitudinální výzkum probíhá v rámci projektu FUTURE. Více se o něm dozvíte na stránkách pracovní skupiny Dlouhodobé dopady ICT, která se mu věnuje.

Obrázek: designed by Freepik.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info