EU Kids Online 2020: tiskové zprávy a mediální ohlasy

20. 3. 2020 Souhrn z médií

V návaznosti na mezinárodní Den bezpečnějšího internetu jsme 10. 2. 2020 vydali výzkumnou zprávu EU Kids Online 2020. Ta shrnuje výsledky rozsáhlého výzkumu, který v 19 zemích mapoval chování dětí a dospívajících na internetu. Zde si můžete přečíst naše tiskové zprávy a mediální ohlasy.

Tiskové zprávy


Výzkum: Čas, který tráví děti na internetu, se za poslední dekádu zdvojnásobil

Až na dvojnásobek vzrostl za posledních osm až deset let čas, který tráví děti na internetu. Zjistil to mezinárodní vědecký tým v rámci rozsáhlého výzkumu EU Kids Online 2020, který v 19 zemích mapoval chování dětí mezi 9 a 16 lety v online prostředí. Výsledky největšího výzkumu, který se v tomto ohledu na světě dělá a do kterého se celkem zapojilo přes 25 tisíc dětí, zveřejnil tým v návaznosti na mezinárodní Den bezpečnějšího internetu připadající na 11. února.

Nárůst času, který děti na internetu tráví, souvisí i s rozvojem a dostupností mobilních telefonů a dalších mobilních zařízení, díky nimž jsou děti online každý den. V porovnání s výsledky předchozí studie uskutečněné v roce 2010 se ve většině zemí ukazuje, že čas, který děti na internetu tráví, je téměř všude dvojnásobný – například ve Španělsku se zvýšil z jedné na téměř tři hodiny, v Norsku z asi dvou na tři a půl hodiny a v České republice z necelých dvou hodin na téměř tři hodiny.

„Online aktivity jako takové nejsou samy o sobě pozitivní nebo negativní. Tatáž aktivita může mít na různé dítě různé účinky. Důležité je zohledňovat to hlavně ve chvílích, kdy jsou zejména v médiích nadsazovány problémy, které děti v online prostoru zažívají, což v rodičích vyvolává zbytečnou úzkost,“ upozorňuje psycholog David Šmahel z Masarykovy univerzity, koordinátor celé studie.

Výsledky mimo jiné ukazují, že děti trpí poměrně málo negativními příznaky spojenými s nadměrným užíváním internetu. Všechny příznaky nadměrného používání vykazovalo v této studii ve všech zemích do dvou procent dětí, přičemž v Česku to bylo 0,5 procenta dětí.

Vědci také zjišťovali, kdo užívání internetu moderuje a za kým si děti chodí pro radu. Zatímco ve většině sledovaných zemí se v tomto ohledu nejvíc angažovali rodiče, a školy nebo učitelé zaostávali, v Česku více než polovina dětí (56 procent) deklarovala, že se s nimi rodiče o jejich trávení času na internetu nikdy, nebo skoro vůbec nebaví. Proto se v případě problémů obrací o radu nejčastěji na kamarády.

Čeští rodiče drží právě v tomto v Evropě neblahý primát.. „Přitom právě aktivní přístup k výchově dítěte, který zahrnuje i diskusi o tom, co dítě zažívá online, je velmi důležitý. Hodně rodičů se spoléhá spíše na restrikce a omezování, což je bez aktivního přístupu a sdílení zkušeností méně efektivní,“ říká Hana Macháčková, jedna ze spoluautorek studie a psycholožka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Výzkum s názvem EU Kids Online mapuje online aktivity dětí, jejich schopnosti, i pozitiva a rizika, která v tomto kontextu děti vnímají. Vědci z 19 zemí se v něm ptali i na konkrétní negativní jevy, jako jsou například sledování škodlivého obsahu, zneužívání osobních dat, nadměrné užívání internetu nebo rozesílání zpráv se sexuálních obsahem. V Česku se šetření, které se konalo od října 2017 do února 2018, účastnilo 2825 dětí. Celá zpráva je k dispozici na webu projektu eukidsonline.net.

Tisková zpráva na webu masarykovy univerzity


České děti jsou druhými nejčastějšími příjemci sexuálních zpráv v Evropě

Přijímání sexuálně laděných zpráv v online prostředí řadí české děti téměř na pomyslný vrchol statistik. Vyplývá to z výsledků výzkumu EU Kids Online 2020, který v 19 zemích Evropy monitoroval negativní i pozitivní jevy, s nimiž se děti ve věku od 9 do 16 let na internetu setkávají. Podle odborníků však není řešením dětem přístup do online prostředí zakazovat, ale naopak s nimi o tom, co na internetu dělají, mluvit a učit je, jak se nežádoucímu obsahu bránit.

Zprávy se sexuálně laděným obsahem dostalo podle výzkumu za poslední rok 34 procent českých dětí, víc už deklarovaly jen děti z Vlámska, a to 39 procent. Proti tomu nejméně se tento jev vyskytoval v Itálii, kde se s ním setkalo osm procent dětí zapojených do výzkumu. „Je třeba dodat, že takové zprávy mohou být chtěné i nechtěné. A že podobná forma komunikace je u mnoha dětí součástí jejich vývoje a dospívání. Zatímco dříve si zprávy vyměňovaly jinak, dnes to probíhá prostřednictvím technologií. To neznamená, že v tomto dospívající nemají být opatrní. Především je třeba odlišit komunikaci s neznámými lidmi a s kamarády či partnery – toto chování nemusí být nijak výjimečné nebo nutně špatné,“ uvedl psycholog David Šmahel z Masarykovy univerzity, který je koordinátorem studie.

Rizika a problémy internetu jsou podle autorů studie často přeceňované, rodiče by se měli mnohem výrazněji soustředit na pozitivní aspekty. „To se bohužel projevuje i v tom, jak rodiče děti s ohledem na používání internetu vychovávají. Často uplatňují různé restrikce, které sice pomáhají zmírnit některá rizika, současně ale brání dětem rozvíjet vlastní digitální schopnosti. To je problém, hlavně pokud rodiče moc neuplatňují proaktivní přístup k výchově, tedy bavení se s dítětem o tom, co na internetu dělá, pomáháním s řešením různých situací online či podporou v jejich vzdělávání o tom, jak s internetem a technologiemi zacházet,“ říká jedna z autorek výzkumu Hana Macháčková, psycholožka z Fakulty sociálních studií MU.

V porovnání s ostatními zeměmi jsou české děti v online prostředí vystaveny i relativně vysokému podílu zpráv se škodlivým obsahem: s informacemi o sebepoškozování se v nich v Česku setkalo 18 procent dětí (evropský průměr je 10) a například se zprávami útočícími na nějakou skupinu lidí nebo jednotlivce přišlo do kontaktu 25 procent dětí, zatímco evropský průměr činí 17 procent. České děti se také často setkávají s nenávistnými zprávami – vyšší expozici těmto obsahům mělo jen Polsko. I to je podle vědců argumentem pro vyšší pozornost ze strany škol, učitelů a tvůrců vzdělávacích politik.

Vědci zjišťovali i to, jak často se děti cítí být obětmi chování ze strany někoho jiného. V tomto případě se v Česku nepotvrdily obavy ze zvýšené míry šikany – respondenti totiž uváděli, že se častěji cítí být obětmi v běžném životě než v online prostoru. Vypověděli, že v offline životě se s tímto problémem měsíčně potýká 10 procent dětí, zatímco v online prostředí sedm procent.

tisková zpráva na webu masarykovy univerzity

Mediální ohlasy


TV Barrandov
Je internet pro děti bezpečný? Čeští rodiče zanedbávají jeho hrozby

Česká škola
Průzkum: Češi se s dětmi baví o hrozbách internetu nejméně z EU

ČT 24
Čeští rodiče jdou internetovým predátorům z cesty. O hrozbách sítě mluví s dětmi nejméně v Unii

Česky rozhlas Plus
Čas, který tráví české děti na internetu, se za posledních 10 let zdvojnásobil, a to na 3 hodiny denně

ČT 1 - Události
Děti a internet

Deník N
Rodiče neřeší, co děti dělají na internetu

Deník.cz
Děti pomáhají rodičům na internetu. Opačně to neplatí

Euro.cz
Internetové hrozby české rodiče příliš neděsí. Se svými dětmi o nich mluví nejméně v rámci EU

Haló noviny
Výzkum Kids Online 2020 české rodiče nepochválil

Hospodářské noviny
Třetině českých dětí chodí sexuální zprávy

Ihned.cz
Třetině dětí chodí sexuální zprávy, rodiče s nimi o rizicích internetu nemluví. Česko patří k nejhorším v Evropě
Výzkum: Češi se s dětmi baví o hrozbách internetu nejméně z EU, sexuální zprávy přitom obdržela třetina z nich

Mladá fronta DNES
Tajný svět dětí na síti

Muni.cz
Výzkum: Čas, který tráví děti na internetu, se za poslední dekádu zdvojnásobil
České děti jsou druhými nejčastějšími příjemci sexuálních zpráv v Evropě

Právo
Čeští rodiče s dětmi o hrozbách číhajících na webu nemluví

iPrima.cz
Projekt EU Kids Online: Víte, co dělají vaše děti on-line?

Universitas.cz
Čeští rodiče podceňují bezpečnost svých dětí na internetu, ukázala studie

Idnes.cz
Sexuálně laděnou zprávu dostane každé třetí dítě. Jsme v evropské špičce

Reportér magazín
Počkej, tati, jen to dohraju

Televize Seznam
Čas dětí na internetu se zdvojnásobil v čase 9.25

Pedagogické info
EU Kids Online 2020: Výsledky průzkumu z 19 zemí


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info