Projekty

EU Kids Online IV

Projekt EU Kids Online IV si klade za cíl lépe porozumět aktivitám a rizikům, s nimiž se setkávají na internetu děti a dospívající ve věku 9-17 let. Jde o porozumění zkušenostem s používáním technologií (počítačů, telefonů a dalších zařízení), aktivitám na internetu (např. používání sociálních sítí) a možným rizikům na internetu (např. setkání s kyberšikanou). Výzkum probíhá napříč Evropou a jeho výsledky napomohou k tomu, aby děti a dospívající dokázali lépe využívat příležitosti, které jim internet nabízí. Získání informací o zkušenostech s riziky současně napomůže ke zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a dospívající.

Mezinárodní projekt EU Kids Online se dlouhodobě zaměřuje na zkoumání rizik používání internetu a komunikačních technologií u evropských dětí a dospívajících. EU Kids Online toto téma zkoumá již od roku 2006, do projektu se zapojilo 33 zemí včetně České republiky. V rámci projektu již byl proveden mezinárodní průzkum v roce 2011, který přinesl bohatá zjištění týkající se například kyberšikany, online závislosti či sextingu. Na základě tohoto průzkumu vzniklo mnoho publikací, které byly využity jako podklad při tvorbě doporučení na národní i evropské úrovni, dále pak v prevenčních a intervenčních programech a v pedagogické praxi.

Výzkumné zprávy a reporty z projektu EU Kids Online IV

EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries
Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. Doi: 10.21953/lse.47fdeqj01ofo

  • Hlavní výzkumná zpráva shrnující výsledky výzkumu EU Kids Online IV v 19 evropských zemích. Zpráva mapuje přístup k internetu, online aktivity, dovednosti a rizika a příležitosti na internetu u evropských dětí ve věku 9-16 let.
  • Zpráva je dostupná pouze v angličtině

České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách
Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV–Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.

  • výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat
  • zpráva v češtině
  • zpráva v angličtině

The EU Kids Online 2018 survey: The Czech Republic Technical Report
EU Kids Online network. (2018). The EU Kids Online 2018 survey: The Czech Republic Technical Report.

  • technický report shrnující přípravu výzkumného šetření, plán sběru dat a práci s datovými maticemi
  • dostupný pouze v angličtině

Výsledky z dřívějších vln výzkumu můžete najít zde:

 

výzkumná zpráva EU Kids online 2020 Výzkumná zpráva pro českou republiku

Výzkumná zpráva pro ČR se zaměřuje na děti a dospívající v odlišném věkovém rozpětí (9-17 let), než zpráva EU Kids Online 2020 (9-16 let). Uváděná procenta se tedy mohou lišit.

about the project in English web EU Kids Online