Nová výzkumná zpráva: České děti a dospívající na internetu

17 Jan 2019

Publikovali jsme novou výzkumnou zprávu z výzkumu na českých základních a středních školách.

Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Zpráva je výstupem z projektu EU Kids Online IV, který se zaměřuje na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Data pocházejí od 2825 dětí a dospívajících ve věku 9-17 let, kteří používají internet.

Výzkumná zpráva se věnuje dvěma základním oblastem – používání internetu a online aktivitám českých dětí a dospívajících a dále jejich zkušenostem s online riziky. Mezi tato rizika patří online agrese a kyberšikana, sexuálně explicitní obsahy, sexting, setkávání se s neznámými lidmi z internetu, škodlivé obsahy na internetu, zneužití osobních dat či informací nebo excesivní používání internetu.

Autory jsou členové našeho týmu Marie Bedrošová, Renata Hlavová, Hana Macháčková, Lenka Dedkova a David Šmahel.

 

 


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info