Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví

6 Apr 2020

Tato zpráva popisuje výstupy výzkumného projektu Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí, ve kterém jsme testovali autentizační metody a aplikace pro chytré telefony. Snažíme se zodpovědět otázku, které autentizační metody jsou koncovými uživateli vnímány jako bezpečné a uživatelsky přívětivé a které metody by uživatelé preferovali, pokud by měli možnost volby. Projekt byl financován Technologickou agenturou ČR a proběhl ve spolupráci s AHEAD iTec, s.r.o.

Z provedených testování s uživateli se zaměřením na hodnocení autentizačních metod (otisk, PIN, token, vložení karty do čtečky) vyplynula jasná preference otisku prstu. Ten byl našimi respondenty hodnocen jako nejjednodušší na používání, nejpraktičtější i nejbezpečnější. Důvody naznačují mimo jiné rozhovory s uživateli. Uživatelé vnímají otisk jako jedinečný, a proto těžko zneužitelný (fyzická rizika vnímají jako nepravděpodobná). Dále pozitivně hodnotí současné rozšíření této metody a přítomnost záložní metody v případě nemožnosti použití.
Vzhledem ke stálosti vnímání a preferenci autentizačních metod lze mimo jiné doporučit, aby se usilovalo i o zvýšení bezpečnosti metod, které uživatelé preferují, tedy např. bezpečnější implementaci čteček otisků prstů.
Ačkoliv ostatní testované metody byly hodnoceny jako méně praktické (především ty založené na vlastnictví dalšího předmětu, tj. token a čtečka), jejich hodnocení bylo celkově stále pozitivní

Tato technická zpráva může být zajímavá pro bezpečnostní experty, manažery bezpečnosti IT, odborníky na UX a výzkumníky v oblasti použitelné bezpečnosti. Zpráva jim může pomoci pochopit hodnocení uživatelů a faktory, které jej ovlivňují.

Více o projektu (v angličtině)

Tuto technickou zprávu citujte následovně:
Kružíková, A., Knapová, L., Gabrhelík, O., Šmahel, D., Dědková, L., & Matyáš, V. (2020). Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví: UX testování, rozhovory s uživateli a kvantitativní šetření. Brno: Masarykova univerzita.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info