O nás

Jsme skupinou odborníků z různých oborů, kteří se zabývají studiem informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Na tuto oblast se díváme z perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií, informatiky a politologie. Naše mezioborové zázemí se odráží i v našem názvu - Interdisciplinary Research Team on Internet and Society (IRTIS), který by se dal přeložit jako mezioborový výzkumný tým zkoumající internet a společnost.

Kromě výzkumného zájmu nás pojí i Masarykova univerzita v Brně, kde pracujeme na různých pozicích a různých pracovištích, zejména:

Mezi hlavní výzkumné zájmy IRTIS patří:

  • Informačně komunikační technologie a well-being (duševní, fyzická a sociální pohoda)
  • Online rizika a online agrese
  • Online vztahy
  • Rodičovská mediace
  • E-zdraví a vliv informačně komunikačních technologií na něj
  • Excesivní užívání internetu
  • Online bezpečnost
  • Nová média a občanská participace

Členy našeho výzkumného týmu jsou zkušení výzkumníci i začínající mladí vědci. Jejich seznam a profily (v anglickém jazyce), včetně kontaktu a jejich hlavních výzkumných zájmů a vědeckých výstupů, naleznete zde.

V rámci české sekce našeho webu (Czech section) naleznete výzkumné zprávy a prezentace pro veřejnost dostupné v českém jazyce, stejně jako naše hlavní knižní publikace a seznam článků, které o nás a našem výzkumu byly napsány v českých médiích nebo články pro veřejnost které jsme publikovali my.

Mezinárodnímu významu týmu a jeho výzkumu se poté více věnují anglicky psané části webu, ve kterých jsou k nalezení aktuální zprávy o členech týmu a jejich výzkumu, podrobnější informace o zapojení do českých i mezinárodních projektů, spolupráci se zahraničními výzkumníky a univerzitami a seznam našich publikací v anglickém jazyce.

IRTIS je spojen také s prestižním časopisem Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, který jako první časopis vydávaný Masarykovou univerzitou získal impakt faktor a má své pevné místo v mezinárodně uznávaných odborných časopisech na poli komunikačních studií a psychologie. Více informací o Cyberpsychology a jejím propojení s IRTIS najdete (v angličtině) zde.

IRTIS je členem DigiKoalice, tedy České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti a dovedností občanů ČR a podpoření konkurenceschopnosti české ekonomiky.

IRTIS na Facebooku


IRTIS je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti neboli DigiKoalice.