Studie: Digitální dovednosti dětí pozitivně ovlivňují jejich výsledky při učení

12 Nov 2020

Mezinárodní výzkum v rámci evropského projektu ySKILLS, do něhož se zapojili také členové týmu IRTIS, potvrdil, že digitální dovednosti hrají klíčovou roli při učení, a to jak v jeho online tak tradiční offline podobě. Studie ukázaly, že lepší digitální dovednosti mohou děti lépe chránit před riziky, které na ně v online prostředí čekají. Digitální znalosti českých dětí jsou průměrné a na podobné úrovni jako v Německu či na Slovensku.

Odborníci také zkoumali faktory, které napomáhají nebo naopak ztěžují získávání digitálních dovedností u dětí a dopady na jejich každodenní život. Získávání digitálních dovedností hodně ovlivňují rodiče a to, zda využívání digitálních technologií dětem zakazují či je v tom omezují. "České děti jsou z hlediska svých digitálních znalostí průměrné. Mají podobné digitální znalosti jako stejně staré děti v Německu, Norsku nebo na Slovensku. Výzkum ukázal, že v Česku nejvíce ovlivňují znalosti dětí v digitální oblasti restrikce ze strany rodičů. To znamená, že pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet nebo jeho části, dítě má potom horší digitální znalosti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS), který výzkum v Česku prováděl. Doporučuje, aby se rodiče místo zakazování spíše s dětmi o používání technologií bavili a zvyšovali jejich povědomí o bezpečném používání internetu.

Kromě věku či přístupu technologiím doma i ve škole, úroveň digitálních znalostí dětí souvisí i s pocitem sebevědomí. Z mezinárodní studie vyplynulo, že čím lépe jsou děti obeznámené s online prostředím a čím více se v něm cítí bezpečně, tím lépe získávají znalosti a porozumění pro prostředí internetu.

Přestože vyšší úroveň digitálních dovedností může vést k tomu, že jsou tyto děti vystavené vyššímu online riziku, například, že narazí na potenciálně škodlivý online obsah, včetně obsahu o sebepoškozování či anorexii, zároveň jim dává více možností, jak se těmto rizikům vyhnout, případně snížit následky po setkání s podobnými zraňujícími informacemi. Větší dovednosti v digitální oblasti totiž pomáhají nejen k lepším výsledkům například v učení, ale také při ochraně vlastního soukromí.

Tyto výsledky pochází ze dvou výzkumů, které jsou volně dostupné na webu https://yskills.eu a obsahují také doporučení pro zlepšení digitálních příležitostí pro politiky, ale také rodiče či učitele.

Projekt ySKILLS – Youth SKILLS je financovaný z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č.870612.

Obrázek: designed by Freepik.

“V Česku nejvíce ovlivňují znalosti dětí v digitální oblasti restrikce ze strany rodičů. To znamená, že pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet nebo jeho části, dítě má potom horší digitální znalosti”

David Šmahel David Šmahel
profesor, IRTIS

Odkazy na studie:

Children's and young people's digital skills: a systematic evidence review Digital skills, risks and wellbeing among European children

More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info