Vliv mHealth intervencí na pohybovou aktivitu, sedavost a spánek stárnoucí populace

29 Oct 2019

Steriani Elavsky, Lenka Knapová, Adam Klocek a David Šmahel publikovali v prestižním časopisu Journal of Aging and Physical Activity systematický přehled 52 studií, které zkoumaly vliv intervencí za použití mobilních technologií (telefon, chytrý telefon, tablet apod.) pro zvýšení pohybové aktivity, snížení sedavosti a zlepšení spánku stárnoucí populace (50+). Studie vznikla v rámci projektu mHealth Active, který se zabývá digitálními technologiemi a jejich využitím k podpoře zdraví a zdravých životních návyků u starších dospělých a u seniorů.

Z výsledků přehledové studie je patrné, že v dosavadním výzkumu probíhaly intervenční programy nejčastěji formou SMS zpráv (většinou doplněných ještě jinou formou, např. webem) a přes mobilní aplikace. Ačkoliv byly intervenční programy spíše kratší - průměrně trvaly 3,5 měsíce (rozpětí 2 týdny - 12 měsíců), často měly pozitivní vliv na různé oblasti zdravého životního stylu účastníků. Celkem 50 studií se zabývalo pohybovou aktivitou a 30 z nich dokládá, že programy s využitím mobilních technologií vedly ke zvýšení pohybové aktivity. Podobně bylo v 9 ze 14 studií zjištěno, že takovéto mHealth intervence vedly ke snížení míry sedavého chování. Na spánek se zaměřilo pouze 5 studií a 2 z nich reportují pozitivní vliv intervencí na spánek.

Celkově tedy lze shrnout, že programy pro stárnoucí populaci, které využívají mobilní technologie mají potenciál zvýšit míru pohybové aktivity a snížit sedavost. Autoři však zdůrazňují, že je potřeba, aby vznikaly další metodologicky kvalitní studie jak na zdravé populaci stárnoucích, tak na specifických skupinách, kterým technologie mohou obzvláště pomoci.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info