IRTIS oceněn děkany FSS a FI

19 May 2020

Na fakultách Masarykovy univerzity jsou každý rok oceňováni zaměstnanci a studenti za mimořádné úspěchy ve své práci a studiu. Letošní rok byl pro náš výzkumný tým obzvláště podařený – získali jsme hned několik ocenění děkanů fakulty sociálních studií a informatiky a jsme na ně patřičně hrdí. 

Letos poprvé vyhlášenou cenou děkana fakulty sociálních studií za vědu a výzkum byl vyznamenán tým IRTIS jako celek. Oceněni jsme byli za publikační výkon a nedávné získání dvou prestižních grantů - prvním z nich je projekt FUTURE, který je financován z vysoce kompetitivního schématu EXPRO Grantové agentury České republiky. V rámci tohoto projektu v současnosti zkoumáme, jaký vliv má používání informačně komunikačních technologií na zdraví a životní pohodu (tzv. wellbeing) českých adolescentů. Druhým je mezinárodní projekt ySKILLS financovaný z evropského schématu Horizon 2020. Tento projekt se zaměřuje na digitální schopnosti dospívajících a spolupracujeme na něm s vědci a výzkumníky z 14 Evropských zemí.

Tyto úspěchy by nebyly možné bez nadšeného pracovního nasazení a vynikajících výsledků všech členů IRTIS. Velmi nás těší, že si jejich kvalitní práce všímá i vedení Fakulty sociálních studií a Fakulty informatiky MU – hned další tři členové IRTIS totiž rovněž obdrželi ceny děkana: Marie Bedrošová, Nikol Kvardová a Ondřej Sotolář.

Marie Bedrošová, která v současnosti studuje mediální a žurnalistická studia na FSS, získala cenu pro vynikající studenty doktorského studia. Vyzdvihnuty přitom byly jak její výzkumné aktivity v rámci IRTIS a vynikající odborná publikační činnost, tak její práce v časopisu Cyberpsychology, ve kterém je nepostradatelnou součástí editorského týmu.

Nikol Kvardová na FSS studuje psychologii a získala cenu pro vynikající studenty magisterského studia. Děkan FSS oceňuje především její vědecké aktivity v rámci týmu IRTIS a podotýká, že vysoce přesahují úroveň magisterského stupně. Jako příklad můžeme uvést její nedávno publikovanou studii o nezdravé touze po hubnutí u žen navštěvujících weby o zdravém životním stylu.

Třetím oceněným je Ondřej Sotolář, který na Fakultě informatiky získal cenu za vynikající magisterskou práci. Ve rámci své práce Ondřej vytvořil anonymizační aplikaci, která je klíčová pro průběh výzkumu v rámci zmiňovaného projektu FUTURE. Aplikaci využijeme v části projektu zaměřené na to, jak dospívající používají mobilní telefony.

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

Více o oceněných se dozvíte také na webu FSS

Tým IRTIS
Cena za vědu a výzkum (FSS)

Marie Bedrošová
Cena pro vynikající doktorské studenty (FSS)

Nikol Kvardová
Cena pro vynikající magisterské studenty (FSS)

Ondřej Sotolář
Cena za vynikající magisterskou práci (FI)

Více o projektu FUTURE (CZ) Více o projektu ySKILLS (ENG) Seznam našich publikací


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info