Nová výzkumná zpráva: Má zákaz mobilů o přestávkách smysl?

19 Nov 2019

Nová výzkumná zpráva shrnuje zjištění týkající se pravidel používání mobilních telefonů o přestávkách v českých školách. Náš výzkum navazuje na mediální diskuzi o dopadu používání mobilních technologií ve školách a přispívá poznatky na toto téma, které dosud nebylo dostatečně empiricky zkoumáno.

Zastánci zákazu mobilních telefonů o přestávkách argumentují tím, že děti a dospívající v důsledku používání mobilních technologií o přestávce nekomunikují se spolužáky, a přichází tím o příležitost se socializovat a rozvíjet komunikační dovednosti. Výsledky našeho výzkumu však tento předpoklad nepodpořily. Dospívající v našem výzkumném souboru se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat.

Dalším z nejčastějších argumentů pro zákaz mobilních telefonů je nedostatek odpočinku o přestávce a následná nepozornost ve vyučovacích hodinách. Ani tato souvislost se v našem výzkumu neukázala a dospívající se zákazem a povolením mobilu o přestávkách se nelišili v míře odpočinku po přestávce ani problémů se soustředěním v hodině. Dále jsme nezjistili žádnou souvislost pravidel používání mobilních telefonů s aktivitami dospívajících o přestávkách, jako je bavení se se spolužáky, příprava na další hodinu, čtení knih nebo časopisů, hraní offline her a používání notebooku nebo počítače. Rozdíl se ukázal u toho, jak často dospívající o přestávkách používají mobilní telefon nebo tablet – pokud mají používaní povoleno, tak se používání těchto technologií také více věnují. Malé rozdíly jsme také zjistili v míře pohybu a pasivního trávení času o přestávce – dospívající, kteří mají používání mobilu o přestávkách povoleno, se o něco méně hýbou a o něco častěji o přestávce nic nedělají, například odpočívají, - rozdíly však byly velmi malé. Nezjistili jsme ani souvislost pravidel o používání mobilů během přestávek s časem celkově tráveným na internetu ani s excesivním používáním internetu.

Používání mobilních telefonů ve škole může mít také pozitivní a obohacující efekt, protože mobilní telefony slouží k dohledávání informací týkajících se přímo výuky. I v našem výzkumu se ukázalo, že dospívající používají mobily o přestávce k dělání věcí do školy a vyhledávání informací, které se týkají školních povinností.

Z výsledků našeho výzkumu na vzorku dospívajících z Jihomoravského kraje tedy vyplývá, že pravidla používání mobilních telefonů o přestávkách jen velmi málo souvisí s přestávkovými aktivitami dospívajících. Zjištěné rozdíly jsou tak malé, že je nelze považovat za věcně významné. Pravidla používání mobilních telefonů nesouvisí ani s problémy, které bývají v médiích uváděny jako důsledek používání mobilních technologií o přestávkách.

Výzkumnou zprávu připravily Nikol Kvardová, Natália Valkovičová a David Šmahel z IRTIS.

More articles

All articles