Nová výzkumná zpráva: Má zákaz mobilů o přestávkách smysl?

19 Nov 2019

Nová výzkumná zpráva shrnuje zjištění týkající se pravidel používání mobilních telefonů o přestávkách v českých školách. Náš výzkum navazuje na mediální diskuzi o dopadu používání mobilních technologií ve školách a přispívá poznatky na toto téma, které dosud nebylo dostatečně empiricky zkoumáno.

Zastánci zákazu mobilních telefonů o přestávkách argumentují tím, že děti a dospívající v důsledku používání mobilních technologií o přestávce nekomunikují se spolužáky, a přichází tím o příležitost se socializovat a rozvíjet komunikační dovednosti. Výsledky našeho výzkumu však tento předpoklad nepodpořily. Dospívající v našem výzkumném souboru se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat.

Dalším z nejčastějších argumentů pro zákaz mobilních telefonů je nedostatek odpočinku o přestávce a následná nepozornost ve vyučovacích hodinách. Ani tato souvislost se v našem výzkumu neukázala a dospívající se zákazem a povolením mobilu o přestávkách se nelišili v míře odpočinku po přestávce ani problémů se soustředěním v hodině. Dále jsme nezjistili žádnou souvislost pravidel používání mobilních telefonů s aktivitami dospívajících o přestávkách, jako je bavení se se spolužáky, příprava na další hodinu, čtení knih nebo časopisů, hraní offline her a používání notebooku nebo počítače. Rozdíl se ukázal u toho, jak často dospívající o přestávkách používají mobilní telefon nebo tablet – pokud mají používaní povoleno, tak se používání těchto technologií také více věnují. Malé rozdíly jsme také zjistili v míře pohybu a pasivního trávení času o přestávce – dospívající, kteří mají používání mobilu o přestávkách povoleno, se o něco méně hýbou a o něco častěji o přestávce nic nedělají, například odpočívají, - rozdíly však byly velmi malé. Nezjistili jsme ani souvislost pravidel o používání mobilů během přestávek s časem celkově tráveným na internetu ani s excesivním používáním internetu.

Používání mobilních telefonů ve škole může mít také pozitivní a obohacující efekt, protože mobilní telefony slouží k dohledávání informací týkajících se přímo výuky. I v našem výzkumu se ukázalo, že dospívající používají mobily o přestávce k dělání věcí do školy a vyhledávání informací, které se týkají školních povinností.

Z výsledků našeho výzkumu na vzorku dospívajících z Jihomoravského kraje tedy vyplývá, že pravidla používání mobilních telefonů o přestávkách jen velmi málo souvisí s přestávkovými aktivitami dospívajících. Zjištěné rozdíly jsou tak malé, že je nelze považovat za věcně významné. Je však třeba brát v potaz omezení sebeposuzovacích metod, které jsme v tomto výzkumu použili. Zejména problémy, které mohou souviset s přestávkou (např. soustředění), by bylo vhodné měřit jiným způsobem, na což by se mohl zaměřit další výzkum. Na základě našeho výzkumu však můžeme říci, že pravidla používání mobilních telefonů nesouvisí ani s problémy, které bývají v médiích uváděny jako důsledek používání mobilních technologií o přestávkách.

Příloha - statistická analýza dat English version

Výzkumnou zprávu připravily Nikol Kvardová, Natália Valkovičová a David Šmahel z IRTIS.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info