Výzkumné zprávy a prezentace

Výzkumné zprávy

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

 

Zdraví a internet

Tato zpráva podává základní zjištění vztahující se k návštěvníkům a návštěvnicím českých stránek zaměřených na stravování, cvičení či hubnutí. Je výstupem online průzkumu, jehož cílem bylo porozumět tomu, jak lidé používají internet či chytrý telefon ve vztahu k udržování individuálního způsobu stravování, hubnutí či cvičení a udržování kondice. Zajímalo nás, jaké stránky lidé navštěvují, co je motivuje k jejich návštěvě, a jak hodnotí to, v čem jim tyto stránky pomáhají. Také nás zajímalo, zda a jak lidé používají mobilní aplikace, které lze v tomto kontextu používat.


Využívání starých a nových médií českou populací

Porovnáním starých a nových médií v různých oblastech života české populace se zabývá tým Jakuba Macka. Na základě dat ze svých projektů i vlastních výzkumných aktivit sepsali několik reportů týkajících se současných trendů v používání médií pro různé účely. Specificky se věnují například médiím a zpravodajství, volnočasovým aktivitám i politické participaci. Všechny reporty jsou volně dostupné na odkazech níže.


Dospívající na internetu

V letech 2012 až 2013 proběhl longitudinální výzkum na vybraných školách ve všech krajích České republiky. Týkal se žáků a žákyň vnavštěvujících páté třídy až poslední ročníky studia a jejich zkušeností s online světem. Výzkumnou zprávu se základními zjištěními z tohoto projektu můžete stáhnout na odkazu níže. Dozvíte se v ní například z jakých prostředí se dospívající na internet připojují, jak často se na internetu setkávají se sexuálními obsahy (a jak tyto obsahy hodnotí) anebo kolik z nich má zkušenosti s kyberšikanou.

Všem, kdo nám s výzkumem pomohli, děkujeme!


Kyberšikana v ČR

Na přelomu let 2011 a 2012 jsme provedli výzkum kyberšikany v Jihomoravském kraji. Výzkumnou zprávu zachycující základní vyýsledky můžete stahovat zde:


Prezentace pro veřejnost

Den bezpečnějšího internetu 2016

Již potřetí jsme na FSS pořádali v rámci Dne bezpečnějšího internetu přednáškový den pro veřejnost. Letošní programse skládal ze tří bloků a prezentace přednášejících najdete níže.

Den bezpečnějšího internetu 2015

Dne 10.2.2015 jsme v rámci Dne bezpečnějšího internetu na FSS MU pořádali přednáškový den pro veřejnost. Program zahrnoval tři přednáškové bloky na témata Digitální technologie očima evropských dětí a jejich rodičů, Online rizika a škola a Kyberšikana. Prezentace z akce jsou ke stažení níže. Materiály Jihomoravského kraje jsou dostupné zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/index.html.

Den bezpečnějšího internetu 2014

Dne 11. 2. 2014 jsme na Fakultě sociálních studií poprvé organizovali přednáškový blok pro veřejnost v rámci Dne bezpečnějšího internetu. Naše vybrané prezentace můžete stáhnout zde:

Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu

Dne 3. 10. 2012 jsme společně s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47, pořádali vzdělávací program “Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu”. Prezentace členů našeho týmu jsou ke stažení zde:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info